Vil du sitte i Oslo MDGs valgkomité?

Partiet trenger deg!

5. januar 2020

På Oslo MDGs årsmøte skal det velges en ny valgkomité for fylkeslaget. Valgkomiteen har en viktig funksjon i å innstille kandidater til komiteer og fylkesstyret. Vervene som skal fylles er leder, vanlig medlem og varamedlem. Vervet har en varighet på ett år – med mulighet for forlengelse.

Er du motivert og har kapasitet til å bidra, eller kjenner du noen som du tror kan passe i rollen? Da må du melde fra via dette skjemaet innen 20. januar 2020.

Har du spørsmål om vervet? Ta kontakt med Jørund Hansen på telefon 926 47 456