Vil du bidra til et grønnere Oslo?

 

Vår politiske rådgiver har søkt studiepermisjon for høsten 2016 og vi søker nå hans vikar.

5. april 2016

Miljøpartiet De Grønne sin bystyregruppe i Oslo består av fem valgte representanter som sammen med representantene fra samarbeidspartiene våre utgjør grunnlaget for et byråd som prioriterer sykkel foran parkeringsplasser og fremtidige generasjoner foran motorveier.

Bystyregruppa har ansvar for å ivareta Miljøpartiet De Grønne sine interesser i bystyret, bystyrets komiteer og i samarbeidsforaene vi har etablert med samarbeidspartiene. Flere av de valgte representantene er delvis frikjøpt fra sitt arbeid, og det er per nå tre ansatte utover dette, i tillegg til flere frivillige som bidrar. Sammen har vi et trivelig arbeidsmiljø hvor vi hver dag bidrar til å trekke Oslo i en grønnere retning.

 

Om stillingen

De viktigste arbeidsoppgavene er knyttet til saksgangen i samferdsels- og miljøkomiteen, samarbeidet med byråden for miljø og samferdsel, og mediearbeid i forbindelse med dette. Vår representant i komiteen har en krevende heltidsjobb ved siden av vervet, og rådgiverens jobb er å følge opp arbeidet på vegne av og i samarbeid med representanten. Rådgiveren har også en viktig rolle ved å holde kontakt med partiorganisasjonen og utvikle partiets fraksjonsarbeid i samferdsels- og miljøkomiteen, blant annet i samarbeid med fylkesstyret i Oslo MDG. Rådgiveren tildeles også oppgaver knyttet til andre komiteer etter behov, og administrative oppgaver når det er nødvendig.

 

Vikariatet løper fra 30. mai til 31. desember, med ferie fra siste uken i juni til niende august. Det legges opp til opplæring før sommeren og overlapping i desember.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som støtter Miljøpartiet De Grønne sitt politiske prosjekt i Oslo. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig, yte god service og skape resultater. Du må ha god forståelse av politikk og ha evnen til å raskt sette deg inn i kompliserte saker. Det er en fordel om du har erfaring med konkret politisk arbeid, og du bør ha erfaring med mediearbeid og tekstproduksjon.

 

Du får

  • Jobbe med å realisere en byrådsplattform som har blitt en eksportartikkel til fremtidsrettede partier i andre land.
  • 50 % fleksibel stilling basert på timeføring. Arbeidet gjennomføres hovedsakelig på dagtid med Oslo rådhus som arbeidssted, men du får selv frihet til å planlegge gjennomføringen av arbeidet. Kveldsarbeid må påregnes på mandager og i forbindelse med komitemøter og bystyremøter. Det er ikke forventet at du skal jobbe mer enn det avtalefestede timetallet.
  • Lønn etter avtale.

 

Søknadsfrist: 27. april

Send søknad, CV og referanser til paal.thygesen@oslobystyre.no. Spørsmål om stillingen kan stilles på epost eller på telefon til Pål Thygesen på 975 09 723.

Det tas sikte på å gjennomføre intervjuer tidlig i mai.