Kandidater Oslo
Fotocredit:

Vi søker grupperådgiver i 80% stilling

Etter høstens valgskred ble De Grønnes partigruppe nesten doblet, og har gått fra fem bystyrerepresentanter til ni. Bystyregruppa utvider derfor staben og skal ansette en grupperådgiver i en 80 % ettårig stilling, med mulighet for forlengelse.

19. desember 2019

Grupperådgiveren blir det organisatoriske navet for vårt politiske arbeid, og vil ha ansvar for rutiner og strukturer som skal få samarbeidet i bystyregruppa til å gå mer effektivt. Vedkommende vil jobbe med bedre møter og oppfølging av våre folkevalgte og samarbeid med resten av partiet. Til daglig vil du inngå i et ansatteam som består av stabssjef, kommunikasjonsrådgiver og politisk rådgiver, og fire heltidspolitikere.

 

Arbeidsoppgaver

  • Forberede og koordinere partiinterne møter
  • Holde løpende oversikt over det politiske arbeidet på tvers av utvalgene
  • Etablere og vedlikeholde rutiner, systemer og arbeidsverktøy for samarbeidet i bystyregruppa og mellom bystyregruppa, byrådet og lokallagene
  • Kontakt med og oppfølging av folkevalgte
  • Administrative oppgaver for partigruppa
  • Førstelinje for eksterne henvendelser

 

Kvalifikasjoner

  • Solid organisasjonserfaring
  • Erfaring med politisk arbeid og politiske prosesser
  • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
  • Analytisk og strukturert

 

Du må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag. Stillingen lønnes i Oslo kommunes lønnstrinn 32. Noe kveldsarbeid må påregnes.

 

Søknadsfrist: 26. januar.

Tiltredelse: så raskt som mulig.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til stabssjef Trine Jakobsen Rydland, på e-post trine.rydland@oslobystyre.no eller tlf 959 00 523. Søknad og CV sendes i én samlet pdf til oslo@mdg.no