Fotocredit:

Lan Marie Berg: – Nå utvider vi busstilbudet i Oslo

21. mars 2018

Nå får Oslo et enda bedre kollektivtilbud. Det kommer flere bussruter og flere eksisterende ruter får flere avganger, både i rushtiden, på morgenen, kvelden og i helgene.

– Styrkingen av busstilbudet henger sammen med at vi har økt kollektivbevilgningene kraftig. Hver og én er justeringene i busstilbudet små, men helheten er et kjempeløft, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Siden De Grønne gikk inn i byråd har det blitt satset stort på å gjøre det enklere for flere å reise miljøvennlig. Tempoet i sykkelveiutbyggingen har økt fra et snitt på 1,5 km i året til hele 20 km på to år, utbyggingstempoet av ladestasjoner til elbiler er tredoblet, og det har kommet på plass over tusen nye ukentlige kollektivavganger. I tilegg har De Grønne fått gjennomslag for 50 milliarder mer til store og viktige kollektivprosjekter i årene som kommer.

Resultatene ser man allerede. I 2016 var det for første gang flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, og i fjor var det 16 millioner flere kollektivreiser enn året før. Det har aldri i Oslos historie vært en større økning i antall kollektivreiser.

– Det har vært en fantastisk vekst i kollektivreiser de siste årene. Det skyldes rett og slett at vi prioriterer å gjøre det mer attraktivt for flere å velge kollektivt.  Vi skal fortsette å prioritere kollektivtransport skyhøyt, slik at det blir enklere for enda flere å reise med buss, trikk og t-bane i hverdagen, sier Berg.

Dette er de viktigste endringene:

– Økt frekvens i Oslo i rushtida på linje 18, 19, 21 og 37. Linje 30 og 34 får forbedringer i helgene.
– Det satses på en styrking av tverrforbindelser i Søndre Nordstrand og Groruddalen.
– Ny tverrforbindelse på tvers av Søndre Nordstrand fra Brenna til Holmlia, via Mortensrud – Kantarellen – Hauketo.
– Økt frekvens på tverrforbindelse Groruddalen mellom Stovner og Furuset
– Dobbelt så mange avganger på de mest populære nattbussene.