Fotocredit:

Utrolig, men sant! Oslolufta blir mye bedre

Kan det virkelig stemme at antallet Oslo-borgere som bor i områder med farlig luft har blitt redusert med 95 % ? Ja, i følge beregninger fra  Bymiljøetaten. Men Oslo-lufta er ikke friskmeldt . Vi trenger enda mer grønn politikk for å gjøre byen trygg!

19. februar 2019

Flere har stilt kritiske spørsmål til de utrolig gode tallene for utviklingen i luftforurensing i Oslo, noe som også ble tema for NRK debatten 19. februar 2019. En av innvendingene er at anslagene luftkvalitet i Oslo er basert på beregninger. Det er de selvfølgelig, ettersom Oslo kommune ikke har luftkvalitetsmålere i hver eneste leilighet i byen. Akkurat som værvarselet, som avisenes meningsmålinger eller som de fleste andre store politiske spørsmål, baserer fagfolk og politikere seg på beregninger basert på modeller.

Hva sier så disse beregningene og modellene? Jo, at luftkvaliteten i Oslo er bedre enn den har vært på lenge. I 2015, da det rødgrønne byrådet fikk flertall i Oslo, ble Norge dømt av EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, blant annet på grunn av høye mengder nitrogenoksid i luften i Oslo. I 2018 viste målinger at Oslo for første gang siden 2010 overholdt de juridiske grenseverdiene for NO2 årsmiddel på alle målestasjonene i byen. Det er gode nyheter for alle oss som bor i byen, og spesielt de med astma og luftveislidelser.

For å si noe om hvor mange som er berørt, utarbeides det luftkvalitetsberegninger for kommunen. De viser at mens ca. 200.000 personer i Oslo bodde i områder med for høye årsmiddelkonsentrasjoner av NO2 i 2014, så har dette i følge Bymiljøetaten i Oslo kommune gått ned til ca. 10.000 personer i beregninger for 2018. Deres beregninger kan leses her.

Det betyr ikke at vi er i mål. Værforholdene var gunstige i 2018. Vi trenger derfor fortsatt innsats og flere tiltak for at lufta skal være trygg for alle.

Miljøpartiet De Grønne setter åpenhet og ærlighet høyt. Derfor har vi innført mer åpenhet og gjennomsiktighet i miljødebatten i Oslo, ved å innføre et klimabudsjett og ha et helt nytt nivå av medvirkning i byutviklingspolitikken. Åpenhet og ærlighet er også viktig når vi feirer de gode resultatene fra vår politikk.

Byrådet i Oslo bruker de beste tallene vi har når vi måler effekten av egen politikk. De tallene viser stor framgang både for bylivet og for lufta. det er gode nyheter for alle som elsker Oslo, og som er glade i å puste luft.