Det er mye som står på spill foran årets stortingsvalg. Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Vårt program peker ut en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Det er en utvikling der velferd og livskvalitet skapes innenfor rammene av økosystemenes tålegrenser og ut fra hensynet til mennesker, dyr og fremtidige generasjoner. Fra De Grønnes Arbeidsprogram

Les mer om kandidat på 3.-plass: Kristoffer Robin Haug og på 4.-plass: Hulda Holtvedt.

Hele listeforslaget til Oslo MDG finnes her.