Tidenes kollektivsatsing i Oslo

Byrådet går inn for en historisk satsning på kollektivtransport i 2017. Bussen, banen og trikken vil gå oftere, og ti prosent flere vil bruke kollektivt til neste år, ifølge Ruter.

28. september 2016

I budsjettet økes kommunens driftstilskudd foreslås økt med 79,5 mill. kr til 1841 mill. kr.
– Det vil gjøre at mange flere kan reise kollektivt neste år, til det beste for byliv, lufta og klimapolitikken, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.arlig-passasjervekst

Det er stadig flere som reiser kollektivt i Oslo. Hittil i 2016 har veksten i kollektivtransporten vært på mer enn 5 % sammenliknet med samme tid i fjor. Nå legger byrådet opp til å utvide tilbudet vesentlig og legge til rette for enda større vekst i 2017.

– Det skal være enkelt og naturlig for byens innbyggere å velge klimavennlige transportløsninger i hverdagen. Derfor er jeg glad for at byrådet legger frem et budsjett med en historisk høy vekst i kommunens tilskudd til kollektivtransporten, sier Berg

 

Bedre byliv og mindre klimautslipp
Transportsektoren står for ca. 60% av CO2-utslippene i Oslo. For å sikre ren luft, plass i byen og reduserte klimagassutslipp og redusere biltrafikken, er et bedre kollektivtilbud et sentralt virkemiddel for å nå dette målet. Samtidig gir økt tilskudd til Ruter også rom for satsing på utslippsfri kollektivtransport.

– Jeg gleder meg til å få de første elektriske bussene på Oslos veier i 2017. Mer og bedre kollektivtransport er en kjernesak for byrådet, og med denne satsingen kan vi fortsette å styrke tilbudet på T-bane, trikk og buss, sier Berg.

Store nyinvesteringer
Gjennom reforhandlet avtale om Oslopakke 3 har byrådet fått på plass virkemidler for å kunne redusere biltrafikken og vri bilparken i miljøvennlig retning, sammen med en historisk vekst i investeringene til kollektivtransporten. Avtalen sikrer 50 mrd. kr til kollektiv- og sykkelinvesteringer over de neste 20 årene, og byrådet mer enn dobler investeringene i trikk og t-bane de neste fire årene.

– For å sikre nok kapasitet i kollektivtransportene i årene fremover, er det viktig å investere i ny kapasitet. Først ut er nytt signalanlegg på t-banen, som vil øke kapasiteten i t-banenettet med 25 %, sier Berg.

I 2017 videreføres/igangsettes følgende kollektivprosjekter:

  • Nytt signal- og sikringsanlegg på t-banen
  • Opprusting av trikkenettet
  • Forprosjekt for Fornebubanen O3 midler
  • Planlegging av ny sentrumstunnel på t-banen
  • Planlegging av trikk på Ring 2 og til Tonsenhagen
  • De første elbussene i på Oslos gater, og hydrogensatsing fortsetter

Dette vil gi et kraftig løft for kollektivtrafikken. Sammenlignet med tidligere år er det et taktskifte:

tilskudd-til-kollektivt

 

- Det skal være enkelt og naturlig for byens innbyggere å velge klimavennlige transportløsninger i hverdagen. Derfor er jeg glad for at byrådet legger frem et budsjett med en historisk høy vekst i kommunens tilskudd til kollektivtransporten!