Sykkelstrategien: Fra spinning til politisk handling?

29. april 2015

Bystyret vedtok onsdag 29. april Sykkelstrategien for Oslo 2015- 2025.  Her kan dere lese innlegget som Harald Nissen holdt i bystyresalen.

I årevis har sykkelsatsingen i Oslo liknet mer på en øvelse i politisk spinning enn en framtidsretta satsing. Vi er derfor strålende fornøyd med at byrådet med den vedtatte sykkelstrategien, har sluttet å spinne og nå trår fremover.

For det er ingen tvil. Vi er nødt til å trå fremover med raske tak for å omstille Oslo til en klimavennlig by. Vi er nødt til å legge om kursen og dreie bort fra fossile og energikrevende fremkomstmidler til miljøvennlig transport. La oss derfor prioritere sykkelen nå som strategien er på plass.

I dag prioriteres bilen nesten alltid. Selv i nyetablerte gater som Dronning Eufemias gate nedprioriteres syklistene som nå er henvist til en inneklemt plass mellom bilene. I Dronning Eufemias gate velger syklistene fortauet i stedet for de røde feltene i frykt for å bli påkjørt. Slik kan det ikke fortsette.

Vi mener i likhet med sykkelstrategien at mye av dagens utfordringer med å etablere sykkelveier kan løses ved å redusere bilbruken. Redusert bilbruk frigjør veiareal til sykkelveier. Gjennomføringen av sykkelstrategien er nødt til å sees i sammenheng med tiltak som kan redusere bilbruken, som bildelingsordninger, bilfritt sentrum innenfor Ring 1, færre parkeringsplasser osv.

Det er i de konkrete prosjektene vi får se hvorvidtsykkelstrategien lar seg gjennomføre. Det er i de sakene vi får testet hvorvidt sykkelvei prioriteres fremfor grunnervervelse og bilareal.

Oslo kommune må fremover jobbe hardt for å nå en akseptabel sykkelstandard. Gjennom praktisk handling,må vi som politikere vise at vi tar klima- miljø, helse og trivsel på alvor og at vi styrer mot den grønne, miljøvennlige byen.

Med politisk vilje til å prioritere og med handlekraftige etater har Oslo nå en større sjanse til å bli en sykkelby, ikke i år som målet var, men innen 2025. Vi må huske på at en attraktiv og kompakt byutvikling behøver sykkelen like mye som sykkelen behøver en kompakt byutvikling.

av Lillian Bredal Eriksen