Fotocredit: Lise Margrethe Nilsen

Styrket inn i 2016

Miljøpartiet de Grønne i Oslos årsmøte har i dag valgt nytt styre og  resolusjoner for 2016. 147 stemmeberettigede møttes på Ulsrud VGS for å stake ut kursen videre etter partiets store gjennombrudd i hovedstaden.

13. februar 2016

På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Leder Torkil Vederhus ble gjenvalgt med 94 stemmer mot 34 for utfordreren Hans Borgen, og det øvrige styret ble valgt med akklamasjon.

– Det er en stor glede å få fornyet tillit. Oslo MDG har gått igjennom en eventyrlig vekst det siste året, og det blir spennende å videreutvikle partiet. Vi har allerede begynt arbeidet med å omgjøre visjoner til konkret politikk i Oslo, jeg gleder meg til fortsettelsen sa Vederhus.

Hilsener fra byrådet
Byrådene Hanna Marcussen (byutvikling) og Lan Marie Nguyen Berg (Miljø og Samferdsel), hilste årsmøtet.

– Naturen skal tilbake inn i byen, og byens fotavtrykk skal være bærekraftig, sa Marcussen, som lovet å kjempe videre for å sikre grønn byutvikling i året som kommer.

Foto: Lise Margrethe Nilsen
Foto: Lise Margrethe Nilsen

Miljø – og samferdselsbyråden hadde tatt med en kalkulator som hun gjerne ville låne bort.
– Klima – og miljøminister Vidar Helgesen mener at det er umulig å vite hva som må gjøres for å kutte klimagassutslipp. Byregjeringen holder nå på å legge siste hånd på verket på klimastrategien til Oslo kommune. Bare i 2016 skal vi kutte minst 80 000 tonn CO2. Det tilsvarer 6 prosent av byens utslipp. Gjennom klimabudsjetter vil det være klart og tydelig for alle i kommunen hvor mye utslipp som skal kuttes – og hvem som har ansvaret for at dette skal gjennomføres. Vi i Oslo inviterer gjerne Helgesen på besøk for å få en innføring i hvordan man lager klimabudsjetter – det vil være nyttig i klimaloven som Stortinget venter på at han skal legge frem.

Lambda og Hausmannkvartalet 

De mest omdiskuterte resolusjonene som ble diskutert, gjaldt Munch-museet og Hausmannkvartalet. Årsmøtet gikk inn for å be om en ordentlig utredning av kostnadene ved et Munch-museum på Tøyen sammenlignet med Lambda, og stemte for en resolusjon for å tydeliggjøre partiets holdning til salg av Hausmannkvartalet.

I tillegg ble det blant annet vedtatt resolusjoner for å redusere matsvinn, opprette flere utstyrsbiblioteker, for dobbelt statsborgerskap, for en regulert delingsøkonomi, for en godt tilpasset fordeling av holdeplasser. De vedtatte resolusjonene med endringer vil legges ut når de er klare.

Foto: Lise Margrethe Nilsen
Foto: Lise Margrethe Nilsen

MDGs utstilingsvindu

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson deltok også på årsmøtet, og hilste salen med en engasjert tale.

– Oslo MDG har vist hva som går av når et parti vet hva de vil, og får makt. Da endrer de andre partiene sin politikk. Etter at kommentatorene har sutra i et par uker, blir de enige med oss. Vi flytter miljøpolitikken. Det er sjelden internasjonale medier skriver om kommunevalg i Norge, men i år skrev alle om byrådserklæringen i Oslo, sa Hansson til et begeistret årsmøte.