Still til valg!

13 februar skal Oslo MDG avholde sitt Årsmøte og velge nytt fylkesstyre, valgkomite og nominasjonskomite. Vi håper å få med deg på laget!

15. oktober 2015

Om du har lyst til å drive politikken fremover, organisere ting eller bestemme hvem som skal stå på toppen av Stortingsvalgslisten 2017 er tiden inne for å melde sin interesse! Under finner du mer utfyllende informasjon om fylkesstyret og de ulike komiteene, samt kontaktinformasjon og link til skjema for å melde din interesse.

Ønsker du å stille til valg, eller spille inn folk som valgkomiteen eller nominasjonskomiteen burde snakke med fyll ut dette skjemaet.

  • Oslo MDGs styre (fem eller syv styremedlemmer, og tre til fem nummererte varamedlemmer): Styret i Oslo MDG har som mandat å drifte og bygge organisasjonen med oppgaver som å fasilitere årsmøte, ha tett kontakt med bydelslagene, legge til rette for aktivitet og representere Oslo-medlemmene på nasjonalt nivå. De jobber prosjektbasert, så du får ikke et ansvarsområde, men påtar deg oppgaver der det trengs og du har mulighet.
  • Nominasjonskomitéen (minst 3 faste medlemmer og minst 2 varamedlemmer): Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg og stortingsvalg innen fastsatte frister. De som stiller seg til disposisjon og påtar seg verv i nominasjonskomiteen kan ikke selv la seg nominere. Heller ikke ved å fratre sitt verv i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen skal legge frem sitt forslag senest fire uker før nominasjonsmøtet
  • Valgkomitéen (ingen vedteksfestet størrelse): Valgkomiteen skal fremme forslag til styre, landsmøtedelegater og statsautorisert revisor overfor neste års årsmøte. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med valgkomiteens leder på kristin.viko.rasmussen@gmail.com (gjelder innstilling til nytt fylkesstyre og ny nominasjonskomité) eller nominasjonskomiteen på une.aina.bastholm@mdg.no (gjelder innstilling til ny valgkomité).

Ønsker du å stille til valg, eller spille inn folk som valgkomiteen eller nominasjonskomiteen burde snakke med fyll ut dette skjemaet.