Fotocredit:

Still til valg i Oslo MDGs fylkesstyre!

Valgkomiteen i Oslo MDG skal på årsmøtet i 2023 foreslå kandidater til fylkesstyret i Oslo for 2023-2024 og til ny nominasjonskomite for perioden 2023-2025

31. oktober 2022

Nå trenger valgkomiteen forslag til kandidater. Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å stille. 

Send inn dine innspill her! 

Valgkomiteen tar inn forslag løpende, men helst innen 1. november, og deres innstilling (forslag til sammensetning av de aktuelle organene) vil være klar senest 3 uker før årsmøte og sendes ut med sakspapirene.

Valgkomitéen har taushetsplikt. Mer informasjon om oss finner du her. Spørsmål eller innspill kan rettes til valgkomiteens leder Sverre Colbjørnsen på telefon (41631479) eller e-post (sverreco@gmail.com)