Fotocredit: Monica Løvdahl. Avbildet: oslostyret 2015/16.

Still til valg i Oslo MDG!

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeide, og er på utkikk etter personer til å fylle en rekke viktige roller fra og med årsmøtet i februar 2017. I tillegg til å velge styre, skal årsmøtet denne gangen velge både programkomité og nominasjonskomité. Frist for innspill på ny programkomité er 25. september.

 

8. september 2016

Vi ønsker oss dine innspill allerede nå. Du kan foreslå deg selv eller andre, og du kan foreslå som enkeltperson eller gjennom lokallaget ditt. Forslag som sendes inn etter fristen kan vi dessverre ikke garantere at vi tar hensyn til.

Vi søker kandidater til disse vervene:

  • PROGRAMKOMITEEN (velges for 2 år). Innspillsfrist 25. september. Årsmøtet velger 11 faste medlemmer inkl. leder.
    Programkomiteen utarbeider og fremmer forslag til lokalpolitisk program, som skal vedtas av årsmøtet samme år som det er kommunevalg.
  • FYLKESSTYRET (velges for 1 år). Innspillsfrist 17. november. Årsmøtet velger 7 faste medlemmer inkl. leder eller talspersoner, og 4 varamedlemmer. Fylkesstyret er et arbeidende styre, og både faste medlemmer og varaer er aktive bidragsytere. Arbeidsområder og oppgaver fordeles med utgangspunkt i den årsmøtevedtatte handlingsplanen.
  • NOMINASJONSKOMITEEN (velges for 2 år). Innspillsfrist 17. november. Årsmøtet velger 7 faste medlemmer inkl. leder, og 3 varamedlemmer. Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommende kommunevalg, og organiserer nominasjonsmøte for fylkeslaget. Nominasjonskomiteen fremmer også forslag for årsmøtet til ny valgkomité.

For generelle henvendelser og spørsmål knyttet til vervene som skal velges, kontakt leder av valgkomiteen Martin Nielsen på epost marnielsen@gmail.com.

Mer informasjon om valgkomiteen og dens arbeid finnes her.

Send oss dine innspill gjennom dette skjemaet. Bli med på laget!