Fotocredit:

Slik vil De Grønne gjøre det enklere å leve miljøvennlig

8. september 2017

De Grønne vil gjøre det enklere og billigere for deg å gjøre gode valg i hverdagen. I dag er det ofte både dyrt og vanskelig å velge miljøvennlig, enten det gjelder mat, reise eller andre ting man trenger.

Det er forbrukerne som er nøkkelen til å få til det grønne skiftet som trengs i samfunnet. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjøre de miljøvennlige alternativene bedre og klima- og miljøskadelige produkter dyrere. Slik vil vi legge om nordmenns felles forbruk i en mer bærekraftig retning, og gjøre hverdagen bedre – for deg, og for kloden vår.

Med De Grønnes politikk blir det:

Enklere å reise miljøvennlig

Med buss, tog og bane: Vi vil fjerne momsen på all kollektivtransport, og sikre at reiser med buss og tog i hele landet blir 20% billigere. Samtidig vil vi øke kollektivinvesteringene kraftig for å få flere og hyppigere avganger. Vi vil ha hurtigtog mellom alle de store byene i Norge, og få ned reisetiden mellom for eksempel Oslo og Trondheim til 4 timer.

Med elbil: Vi vil gjøre det mulig for alle som trenger bil å gå over til elbil, og setter inn elbilfordeler spesielt rettet mot folk med dårlig økonomi og lang vei til kollektivtransport. Vi vil vil bygge to hurtigladestasjoner hver 5. mil på hovedveiene i hele Norge. På steder med dårlig kollektivtilbud vil vi øke pendlerfradraget, og sette av 170 millioner til en ordning for leasing av elbil.

Med sykkel: Vi vil gjøre det tryggere og triveligere å sykle og gå, ved å bygge flere sykkelveier og gågater. Ved å jobbe for opprettelse av bilfrie sentrum i byer og tettsteder vil vi skape grønnere og triveligere lokalmiljø med flere møteplasser. Vi vil fjerne momsen på elsykler for å stimulere flere til å la bilen stå.

Enklere å ta vare på tingene dine

Vi vil gjøre det billigere å reparere enn å kjøpe nytt. Ved å fjerne momsen på gjenbruk og reparasjoner, og stille krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere,  legger vi opp til at vi skal ta bedre vare på det vi allerede har, i stedet for stadig økt bruk-og-kast.

Enklere å dele og låne

Vi vil gjøre det enklere å dele og låne, fremfor at hver enkelt må kjøpe sitt eget. Vi vil styrke ordninger som dagens bildeleringer og biblioteker, og legge til for at man på samme måte kan låne fritidsutstyr, verktøy, eller andre ting man måtte trenge, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler.

Enklere å ha det gøy uten penger

Vi vil gi rom for mer fritid og frivillighet – og bidra til mindre stress og kjøpepress. De Grønne vil gjøre det enklere for arbeidstakere å velge kortere arbeidstid og gradvis innføre 6-timersdag. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid samtidig som vi reduserer forbruksveksten og tidsklemma og skaper et mer inkluderende arbeidsliv.

Vi vil gjøre det enklere å ha det gøy – miljøvennlig moro skal bli billigere. Ved å redusere momsen på kulturopplevelser vil det koste mindre å for eksempel gå på kino, konsert eller spise på restaurant.

Enklere å spise miljøvennlig

Vi vil fjerne moms på frukt, grønt og økologisk mat, slik at det blir billigere å spise sunt. Vi vil også stimulere til mindre miljø- og helseskadelig kjøttforbruk ved å innføre flere vegetarretter i offentlige kantiner, hindre dumpingpriser på kjøtt, og begrense kjøttreklame ved å avvikle dagens finansiering av opplysningskontorene for animalske produkter.