Fotocredit:

Skal bygge 26 km ny sykkelvei i 2019

26. september 2018

I 2019 planlegger byrådet å bygge 26 km ny sykkelvei i Oslo. I tillegg skal 6 km eksisterende sykkelvei oppgraderes.

De første planene om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo ble vedtatt på 70-tallet, men satsingen har uteblitt. Til tross for mange runder med fagre løfter har ikke byens politikere hatt politisk vilje til å ta de tøffe valgene.

De ti siste årene før De Grønne tok over ansvar for sykkelsatsingen, ble det bygget 1,5 km i året. Når året er ferdig har byrådet fått på plass totalt 35 km ny sykkelvei på tre år.

Nå planlegger man altså å bygge hele 26 km med ny sykkelvei i 2019. Det betyr at tempoet i sykkelveiutbyggingen er tidoblet.

– Nå får Oslos innbyggere sykkelsatsingen de har ventet på. Den store forskjellen på oss og tidligere byråd er at vi faktisk er villig til å prioritere sykkelveier over biltrafikk og parkeringsplasser. I tillegg prioriterer vi penger til planlegging og bygging av sykkelveier, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Sykkelsatsingen har stor støtte i befolkningen. En undersøkelse viser at hele 85 prosent av innbyggerne støtter sykkelsatsingen.

– Satsingen gir allerede resultater. Stadig flere velger å sykle i hverdagen, og en ny undersøkelse viser at dobbelt så mange opplever Oslo som en trygg og god sykkelby som i 2014. Oslo er langt ifra å være en ekte sykkelby, men vi er endelig på vei, sier Berg.