Shoaib M. Sultan

Shoaib M. Sultan, 3. kandidat til bystyret i Oslo for Miljøpartiet De Grønne. Foto: Sunniva Lind Høverstad

Shoaib M. Sultan er 3. kandidat for Miljøpartiet de Grønne i Oslo. Shoaib er en norsk-pakistansk organisasjonsmann, samfunnsdebatant og politiker, og tidligere general sekretær i Islamsk Råd. Han er opptatt av bærekraftig byutvikling med større plass for mennesker, sykler og kollektivtrafikk.

Fødselsdato 22. des. 1973
Hjertesaker
1. Mer og bedre demokrati: Styrke lokaldemokrati, og minst mulig avstand fra folk til styresmakter. Opptatt av desentralisering av makt!

2. Flere og bedre sykkelveier: Vi må begynne å se sykkel som et reellt alternativ til andre transportformer.

3. Integrering: Ønsker å bidra med en helhetlig politikk som styrker og bedrer integrering og inkludering.
Politisk ståsted Frihetsforkjemper
Trosretning Muslim
Utdanning Colorado State University-Pueblo ’99: MBA, Management, Finans
Colorado State University-Pueblo ’97: B.A, Political Science, International Relations
E-post shoaib.sultan@mdg.no
Mobil 99736409
Hjemmeside http://www.shoaib.no/muslimen
http://www.facebook.com/pages/Shoaib-Sultan-inn-i-Oslo-bystyre/120745421356040