Selvkjørende bil
Fotocredit:

Flere biler i den bilfrie framtida

Stadig flere flytter til Oslo og andre byer. For å utnytte arealet smartere må parkeringsplasser vike. Derfor har Oslo MDG, som eneste parti i Oslo, programfestet å legge tilrette for bruk av selvkjørende, førerløse biler. Disse vil gi deg komforten til 100 biler, uten noen av ulempene.

13. september 2015

Det er åpenbart at dagens standard, hvor hver husholdning eier hver sin bil, om ikke to, ikke kan vare evig. Vi bruker enorme arealer på parkeringsplasser, som stort sett står tomme. Det er viktig at vi ikke rører markagrensa og at vi beholder , men hvis byen skal kunne fortsette å vokse må vi enten begynne å ta av det grønne, eller radikalt endre utnyttelsen av den plassen vi har.

Biler fører også til andre problemer, som bortkasta tid i køer, mindre trygge byer, spesielt for barn, enorm ressursbruk i produksjon, avfallshåndtering i etterkant, enorme mengder ulykker og lokal luftforurensing. Elbiler løser bare det siste av alle disse problemene. Så selv om el- er bedre enn fossilbiler er det åpenbart at vi ikke bare kan bytte ut det ene med det andre og ellers fortsette som før.

Mye løses med kollektiv og el-sykkel, men…

Mye vil løses med bedre kollektivtilbud, tilrettelegging for sykkel og gange og fortetting av byene slik at folk ikke trenger bevege seg like langt. Vi er stolte av å ha blitt kåret til Oslos beste sykkelparti. Elsykler, som vi vil fjerne momsen på, er også spennende fordi det lar folk bevege seg lengre, raskere på sykkel, uten å bli like svette. Det gjør at sykkel plutselig blir et reelt alternativ for mange fler enn før. Elsykler lar også nye grupper mennesker bevege seg rundt uten hjelp. I tillegg blir det lettere å koble til en sykkelvogn, som lar deg frakte barn, matvarer, og annet.

Framtidens byboere vil med andre ord ha mye mindre behov for bil, og mange flere enn i dag vil velge å leve helt uten. Men behovet for å bruke bil, i hvertfall en gang iblant, vil sannsynligvis aldri eliminieres.

Stikkordet her er «bruke». Noen er bilentusiaster og har veldig glede av å eie en bil, men for de aller fleste er bilen stort sett bare en lang rekke tidssluk, utgifter og problemer som er verdt det fordi man får tilgang på å bruke en bil.

Men tenk om du kunne fått alle fordelene av en bil, men ingen av ulempene? Eller mer presis: Tenk om du kunne fått alle fordelene av 100 biler, uten ulempene?

Farvel til kø, årsavgift, eu-kontroll og dekkskift

Se for deg: Aldri mer verkstedbesøk, årsavgifter eller dekkskift. Aldri mer kjøpe en større og dyrere bil enn du egentlig trenger fordi du to ganger i året skal ut på hytta, eller bytte bil fordi den har blitt for gammel eller fordi familien har vokst. Men likevel kunne gå ut på trappa, og så står bilen der, akkurat den bilen du trenger akkurat i dag, og venter på deg! Aldri mer bilulykker eller køer, fordi trafikken flyter perfekt og trygt.

Høres ut som en utopi? Langt ifra! Du kan faktisk gå halve veien til denne framtidsvisjonen allerede i dag. En viktig komponent mangler, men ved å bli med i en bildelingsordning eller -kollektiv får du tilgang på en bil når du trenger den, og du slipper alle tanker på verksted og andre ulemper ved å eie en bil.

Som Oppegård MDG har skrevet om i Dagbladet finnes det en rekke bilkollektiv du kan bli medlem av i dag. Men som sagt mangler det en viktig komponent: I dagens bildelingsløsninger må du hente bilen på et bestemt sted, eller du må håpe at noen andre skal samme vei som deg og du får sitte på. For mange er ikke dette uoverkommelige hindringer, men det gjør systemet mindre attraktivt.

Den bilen du trenger i dag kommer til deg

Med selvkjørende biler vil du kunne bestille akkurat den bilen du trenger, og den kommer og henter deg der du er. Når du er framme der du skal kjører den avgårde og henter de neste som trenger tilgang på en bil akkurat der og da.

Du trenger aldri igjen å lete etter en ledig parkeringsplass, og vi trenger aldri igjen å kaste bort store deler av byene våre på parkeringsplasser som 90% av tiden står tomme.

Og det er bare ett av problemene vi kan omgå med selvkjørende biler. Vel så interessant er muligheten for å totalt eliminere bilulykker, en av de største årsakene til dødsfall i de fleste land, drastisk redusere forbruket av metall og elektronikk, og alle de personlige ulempene alle som i dag eier bil vil slippe. For å nevne noe.

Man kan også se for seg mange flere muligheter for selvkjørende biler enn å kun erstatte personbilen. F.eks. kunne søppelbøtter og resirkulerings-stasjoner kan være utstyrt med en sensor som automatisk sa fra til nærmeste søppelbil når den var full, så det aldri flyter over igjen.

Google har kommet langt i utviklingen av selvkjørende biler. De har hatt modifiserte test-biler kjørende i flere år allerede. Toyota, Mercedes og Audi har også gjort mye på området. Allerede i 2012 fikk den første selvkjørende bilen lisens til å kjøre. Det var i Nevada, USA. Siden da har flere delstater tillat førerløse biler på veiene og flere europeiske land tillater testkjøring. Snart er de selvkjørende bilene her!

La oss skape en grønn by!

Som eneste parti i Oslo har vi programfestet å støtte denne utviklingen. Under kapittelet «Fremtiden er fossilfri» i De Grønnes valgprogram for Oslo vårt lyder det første punktet:

Støtte initiativer som kan gjøre det enklere å la være å eie egen bil, selv for de som trenger det fra tid til annen, inkludert samkjøring, bildelingsordninger, bilkollektiv og selvkjørende biler.

I framtidsbyen, vil barna igjen kunne leke i gatene, slik de gjorde for en generasjon siden, fordi mange færre bruker biler, og gatene er lagt tilrette for gange og sykkel. Men også fordi de bilene som fremdeles kjører vil reagere momentant hvis noe løper ut i veien foran den, uten at noen fører må oppdage faren og rekke å trykke på bremsen. Er ikke det alene god nok grunn til å jobbe for dette?

Dette er bare én av våre mange visjoner for et grønnere Oslo. Vi kan havne på vippen i Oslo, og få mest mulig grønn politikk for din stemme. Stem grønt på mandag!

To dager igjen til valget! Her er siste appell fra vår førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg: Du kan gjøre dette til det klimavalget vi har ventet på!

Posted by Oslo MDG on Saturday, September 12, 2015