Fotocredit:

Seier: Fullt gjennomslag for styrket biologisk mangfold!

Verden står overfor et voldsomt tap av biologisk mangfold. I Oslo er allerede 45 arter utdødd mens 655 står på listen over utrydningstruede arter. Smaragdbladmåler, knottblom og legekattemynte finnes ikke lenger i Oslo.

 

17. juni 2015

biomang

Mange rødlista arter er ikke sett etter 1980. En så alvorlig situasjon krever gode og målrettede tiltak. Under dagens bystyremøte foreslo Miljøpartiet De grønne derfor en sterkere sikring av biologisk verdifulle områder.

-Vi syntes at Byrådets egen tiltakspakke var for svak fordi den ikke knyttet tiltakene opp til juridisk bindende lovverk. Vi la derfor frem et eget forslag som vi fikk gjennomslag for, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

For det er nå Oslo kommune må få på plass de riktige virkemidlene. De neste 15 årene skal det bygges rundt 120 000 boliger i Oslo. I konkurransen med boligutbygging er det ikke alltid ivaretakelse av det biologiske mangfoldet som prioriteres høyest, fortsetter han.

-Bare i løpet av tre år (2010- 2012) ble det innrapportert inngrep i henholdsvis 82 sårbare og verdifulle områder i Oslo. Dette viser at vi må fortsette å være på vakt. MDG vil følge opp sikringen av det biologiske mangfoldet også under behandlingen av kommuneplanen, sier Nissen.

MDG fikk også gjennomslag for at det skal lages et nettverk av sammenhengende grøntdrag i byens bebygde områder. Dette er svært viktig for et levedyktig biologisk mangfold. Det er bare gjennom slike nettverk at ulike bestander kan opprettholdes. MDG sitt forslag innebar derfor at slike nettverk flettes inn i kommuneplanens temakart.

-Vi er veldig fornøyde med å få gjennomslag for dette under dagens bystyremøte. Det er nå det gjelder. Om femten år kan mye mere være borte. MDG skal være en garantist for at det ikke skjer, avslutter Nissen.

Av Lillian Bredal Eriksen