Rekordøkning til kollektivtransport

14. mars 2017

I budsjettet for 2017 økes kollektivbevilgningene med mer enn de fem siste årene til sammen, og byrådet legger med dette opp til at fjorårets høye vekst i antall kollektivreisende kan bli enda høyere.

– Dette betyr at buss, bane og trikk vil gå oftere, og vil gjøre at mange flere kan reise kollektivt, til det beste for bylivet, lufta og kloden. Målet vårt er å gjøre det enklere og mer naturlig for innbyggerne å velge miljøvennlige transport i hverdagen, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Byrådets samferdselsprioriteringer har allerede gitt gode resultater. Tidligere i år jublet Berg da hun fikk vite at det i 2016 var 4,9 prosent vekst i antall kollektivreisende, og dermed første gang flere som reiste med kollektivtransport enn med bil i Oslo.

– Det er strålende nyheter at stadig flere lar bilen stå til fordel for sykkel og kollektiv. Dette viser at det virkelig nytter å prioritere miljøvennlig transport, og bekrefter at Oslofolk liker å reise grønt og effektivt, uten kø, kork og kaos, sier Berg.

I fjor fremforhandlet Berg en historisk kollektivavtale, med 50 milliarder mer til store og viktige kollektivprosjekter til Oslo og Akershus i årene som kommer. I år settes arbeidet med prosjektene for alvor igang.

– Dette er slik vi skaper den grønne byen. Prioriteringene vi gjør på samferdsel er helt nødvendig om vi skal nå målsettingen om å skape en mer menneskevennlig by, samtidig som vi reduserer den helseskadelige luftforurensningen og fører en ansvarlig klimapolitikk, sier Berg.