Fotocredit:

Prosjektstilling: MDG Oslo søker valgkampkoordinator

Vil du lede gjennomføringen av valgkampen 2017 for Oslo MDG?

30. januar 2017

Se også utlysningen for frivilligkoordinator!

 

 

Oslo MDG søker en valgkampkoordinator i fleksibel stilling for stortingsvalget 2017, i snitt 75% stilling. Tiltredelse 1. april 2017, eller etter nærmere avtale, og med varighet til 30. september 2017.

Vi søker en strukturert person med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne til å lede valgkampsekretariatet, og sørge for daglig drift av valgkampen. Du er fleksibel med gode kommunikasjonsevner, og evne til å motivere kollegaene dine. Du er kontaktskapende, har gode samarbeidsevner, og håndterer en hektisk arbeidshverdag hvor mange mennesker skal koordineres og fungere sammen, samtidig som du må prioritere de viktigste arbeidsoppgavene først.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisere den daglige driften av valgkampen
 • Lede valgkampsekretariatet, inkludert arbeidslederansvar for frivilligkoordinator og frivillige.
 • Koordinere med MDG nasjonalt, inkludert løpende oppdatering om planer i Oslo MDG.
 • Løpende koordinere med, og følge opp, lokallagene i Oslo MDG.
 • Delegere ansvar for oppgaver, sørge for at forespørsler blir besvart og initiativ fulgt opp.
 • Ta økonomiske beslutninger om disponering av valgkampbudsjettet.
 • Planlegging og tilrettelegging av utadrettede valgkampaktiviteter som valgkampkickoff, stands og valgvake.
 • Planlegging og tilrettelegging av interne aktiviteter som møter og skolering.

Derfor ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring eller prosjektledererfaring
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid/frivillig arbeid
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer/kampanjer
 • Kjennskap til, og forståelse for, politikk og våre kjernesaker
 • God digital kompetanse (erfaring med verktøy som google docs, WordPress, Hypersys og Trello vil telle positivt, men er ikke et krav).  

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Selvgående, ryddig og strukturert

Kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes, og  valgkampinnspurten er særlig intensiv.

Stilling lønnes tilsvarende statens lønnstrinn 47, brutto årslønn for 100% stilling på 415 200 NOK.

Kortfattet søknad, CV, og eventuelt andre relevante dokumenter, sendes som én samlet PDF til prosjekt-2017-oslo@mdg.no innen 21. februar.
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Mari Heglum på e-post mari.heglum@gmail.com, eller telefon 41554874.