Fotocredit:

Politiske uttalelser fra Oslo MDGs årsmøte 2017

Dette er de politiske uttalelsene som ble vedtatt av Oslo MDGs årsmøte, 11.03.2017

13. mars 2017

Resolusjon: Ny vei på Bygdøy
Oslo Miljøpartiet De Grønne mener planene for ny vei på Bygdøy er et for omfattende inngrep i det unike kulturlandskapet på Bygdøy. Planene bør gjennomgås for å finne løsninger som bedre ivaretar de unike kultur- og naturverdiene på Bygdøy. Pengene spart på Bygdøy bør brukes til å oppgradere smale sykkelfelt til 2,2 meter brede sykkelfelt med rød asfalt andre steder i byen.

Resolusjon: Prøveprosjekt med miljøvennlige gummigranulater
Oslo Miljøpartiet De Grønne vil at Oslo kommune skal sette igang et prøveprosjekt med bruk av miljøvennlige og naturlige alternativer til miljøskadelige gummigranulater, som for eksempel kork, og igangsette andre tiltak mot avrenning av granulater ut i naturen.

Resolusjon: Oslo Sentralpark
Miljøpartiet De grønne ønsker at byrådet iverksetter en internasjonal arkitektkonkurranse om «Oslo Sentralpark», en konkurranse om hvordan de ulike delene av det offisielle sentrum kan forbindes i et sammenhengende parklandskap slik at bilfritt byliv, tilgjengelighet, miljø og sikkerhet er ivaretatt på en helhetlig måte.

Resolusjon: Det må være like enkelt å gi bort som å kaste
Noe av det aller enkleste du kan gjøre i Oslo i dag er å kaste noe. Gå ut, åpne lokket på en søppelkasse og slipp hva enn du har i hendene. Enklere kan det ikke bli.

Det finnes noen Minigjenbruksstasjoner som tar imot og gir videre brukbare ting. Dette er flott, men de har mange viktige begrensinger: De er få og langt fra hverandre, du må frakte ting dit selv – innen åpningstidene – og det er begrenset hva slags ting de tar imot og gir bort. For eksempel tar de ikke imot store ting, og gir ikke bort elektronikk, som er en av de mest miljøskadelige produkter vi har, både i produksjon og som søppel. Heldigvis finnes det stadig flere muligheter for å gi bort ting på internett, men også disse krever mye mer arbeid, for ikke å snakke om tålmodighet med dem som melder seg for å hente, enn å åpne hånden over en søppelbøtte.
Ikke rart at mange velger å kaste også helt fine og brukbare ting, når terskelen for å gi bort er så enormt mye høyere. Vi lever alle innenfor samfunnets rammer, og politikkens rolle er å endre disse rammene til det beste for individ og samfunn.

Personlig forbruk er en av de største kildene til klimagassutslipp i rike land[1]. I tillegg må samfunnet betale ikke bare for å rydde opp i de miljø- og klimaproblemene produksjon og frakt av nye ting fører til, men også for frakt og destruksjon av avfallet folk kaster. Derfor mener Miljøpartiet De Grønne Oslo at det eneste naturlige er at kommunen har samme ansvar for å legge til rette for å gi bort ting som for å kaste ting. Dette vil også ha den ekstra fordelen at vi gjør livet lettere for dem med lavest inntekt, en gruppe myndighetene har ekstra ansvar for å hjelpe.

● Utvide ordningen med minigjenbruksstasjoner, både i antall og i typer produkter de kan ta imot og gi bort, inkludert møbler og elektronikk.
● Sette opp, merke og opplyse om installasjoner for å legge fra seg og ta aviser, magasiner og panteflasker på kollektivholdeplasser.
● Starte samtaler med hacker- og makerspaces om et privat-offentlig samarbeid om sikkerhetstesting og eventuell formatering og reparering av innsamlet elektronikk for å benytte den kompetansen, engasjementet og ressursene disse miljøene sitter på.
● Starte informasjons- og holdningskampanjer for å oppfordre til aktiv bruk av Minigjenbruksstasjonene og andre muligheter som finnes for å gi bort og dele ting, etter modell fra dagens kildesorteringskampanjer.
● Utrede flere mulige tiltak for å gjøre det like lett å gi bort ting som å kaste dem.