Fotocredit:

Plan for sykkelveinett

19. januar ble plan for sykkelveinettet behandlet av byrådet. Saken skal nå videre til bystyret for endelig vedtak.

19. januar 2018

Her er noen kommentarer fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg:

«Nå legger vi grunnlaget for sykkelutbygginga for mange år framover. Vi bygger allerede ut sykkelvei som aldri før, men det er jo bare begynnelsen. Sykkelplanen viser et tett nett av forskjellig typer løsninger for syklende over hele byen.»

«Planen viser hvordan Oslo skal bli en sykkelby, der alle som har lyst skal kunne sykle, enten man er 8 eller åtti. Den skal ligge til grunn for all planlegging og utbygging i Oslo. På den måten sikrer vi at vi får med oss syklistenes behov når vi bygger ut byen vår.»

«Vi vet at økt trygghet og fremkommelighet for sykkel er det som skal til for å få flere til å sykle i Oslo, og økningen i sykkeltrafikk som vi har sett de siste årene viser at bygger man flere sykkelfelt og sykkelveier, så blir det også flere syklister. Det har vært en økning på 17 prosent i perioden 2015-2017. Vi forventer en jevn økning i årene fremover etter hvert som byen blir enda bedre tilrettelagt.»

Hva skjer?

18. januar 2018, behandles Oslos nye plan for sykkelveinettet av byrådet med innstilling til bystyret

Den nye planen erstatter en snart 20 år gammel plan («Plan for hovedsykkelveinettet» fra 1999), og omfanget av sykkelveiplaner økes dermed fra 180 kilometer til ca. 530 kilometer

Hva betyr det?

Oslo får endelig en politisk vedtatt plan for et mye tettere sykkelveinett, som gjenspeiler ambisjonene for en høyere andel sykkelreiser

Nå skal det bygges mange flere sykkeltraseer i både indre og ytre by

Hvorfor trenger Oslo en ny plan?

Målet i sykkelstrategien er en sykkelandel av alle reiser på 16 prosent innen 2025. Byrådets mål er en sykkelandel på 25 prosent innen 2025. Det betyr cirka en dobling evt. tredobling av dagens sykkelandel

Bygging av et tettere sykkelveinett er det viktigste enkelttiltaket i Oslo kommunes sykkelstrategi, en strategi som ble vedtatt av et enstemmig bystyre i april 2015.

Bymiljøetaten er allerede i gang med å bygge et tettere sykkelveinett i indre by (med forankring i en bestillingen fra byrådet på åtte nye byruter for sykkel innen 2020). Med den nye planen kan etaten også begynne å jobbe mer i de ytre bydelene.

Mer om planen:

Målet i den nye planen er ca. 100 km med ny sykkeltilrettelegging i perioden 2015-2025, og ytterligere 350 km i perioden 2025-2040

Planen er laget i samarbeid med Statens vegvesen, og har vært gjennom en omfattende medvirkningsprosess, bl.a. gjennom en høringsrunde i alle bydelene

Utbyggeransvaret fordeles mellom Oslo kommune og Statens vegvesen, hvor førstnevnte har det desidert største ansvaret (i og med at det tettere sykkelveinettet først og fremst kommer på kommunale veier). I den gamle planen var ansvarsfordelingen 50/50.

Mer om utbygging av sykkelveier:

I fjor slo kommunen kilometer-rekorden fra 2016, og fikk på plass 10 km med sykkeltilrettelegging

Målet for 2018 er å bygge ytterligere 15 kilometer, og totalt 60 km i løpet av inneværende bystyreperiode

I perioden 2005-2015 bygget Oslo kommune i gjennomsnitt 1,5 km med sykkelvei per år

 

Lenker: