På sporet av den tapte sykkelvei 3

4. februar 2015

LogoRett før jul ble utkastet til ny sykkelstrategi for Oslo publisert på kommunens hjemmesider. Sykkelstrategien er spekket med gode forslag og anbefalinger, men vil den kunne gjøre Oslo til en sykkelby for alle?


-Det har til nå ikke vært noe galt med planene Oslo kommune har hatt for sykkel i Oslo. Det er gjennomføringen og viljen til å prioritere sykkel det har stått på, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for De Grønne i Oslo.

Eksemplene på at sykkelveiene har blitt nedprioritert er mange. De Grønne har tidligere stilt byråd Melby spørsmål om Vækerøveien og Rådhusplassen, som ikke har kommet på plass fordi privat eiendom og andre trafikanters fremkommelighet er vektet tyngre enn syklistenes fremkommelighet.
-Når selv Rune Gjøs, direktør for Oslo kommunes sykkelstrategi også påpeker at at Oslo kommune nå må prioritere strengere til fordel for syklistene, må vi ta det på alvor. Vi spør derfor byråd Melby om hvordan de helt konkret vil prioritere sykkelveiene, også på de vanskelige strekningene, sier Nissen.

Nissen mener at Oslo kommune ikke kommer utenom å kjøpe opp noe privat eiendom, fjerne parkeringsplasser og stenge gater for biler dersom Oslo skal bli en sykkelby for alle.

-For at nedprioriteringen av sykkelveier ikke skal fortsette, må utøvende etater få klarere retningslinjer og normer for utøvelse. Det blir spennende å høre svaret til byråden på hvordan hun har tenkt til å sikre at vi med denne sykkelstrategien får se en annen gjennomføringsevne enn tidligere, avslutter Nissen.