På sporet av den tapte sykkelvei 1.

28. januar 2015

Harald Vestbanen

Til tross for at sykkelveien utenfor Oslo Rådhus ble vedtatt av bystyret i 1994 og senere anbefalt av Statens vegvesen og Plan- og bygningsetaten (2011 og 2013), glimrer den med sitt fravær, både fysisk og planmessig.

-Vi prøver å finne ut av hvorfor denne sykkelveien ikke har kommet på plass. Overraskelsen var stor da vi oppdaget at det ikke lenger legges opp til en sammenhengende sykkelvei over Rådhusplassen. Vi stiller derfor Guri Melby, byråd for Miljø og Samferdsel spørsmål om dette, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

I ny reguleringsplan av 30. juni 2014 avsluttes nemlig alle alternativene for sykkelvei ved Nasjonalmuseet fordi plassen ønskes opprettholdt som et fellesareal.

-Dette strider imot Statens vegvesens ROS- analyse om utformingen av Rådhusplassen, som viser til at en slik løsning gir dårlig fremkommelighet for syklister. Dette kan gi trafikkfarlige situasjoner og strider imot Oslo kommunes ambisjoner om økt sykkelandel, sier Harald.

ROS-analysen viser at det på en dag i september 2010 ble det talt ca. 1150 syklister i morgenrushet ved trikkeholdeplassen på Aker Brygge.

-I framtiden må Rådhusplassen kunne takle minst to–tre ganger så mange syklister som i dag. Det tilsier en døgntrafikk i størrelsesorden 10 000 og mer enn dobbelt så mange i rushtidene. Vi anser det derfor som svært viktig at sykkelveien kommer på plass, avslutter Nissen.