Fotocredit:

Over 4000 nye ukentlige kollektivavganger

Det har aldri blitt satset mer på kollektivtransport i Oslo. Nå har byrådet fått på plass fire tusen nye ukentlige kolletivavganger.

21. august 2018

Miljøpartiet De Grønnes mål er at det alltid skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig. Derfor har vi jobbet målrettet med å styrke kollektivtilbudet i Oslo de siste årene.

Nå viser nye utregninger fra Ruter at man har økt antall ukentlige avganger på bybuss, t-bane og trikk har økt med over 4000 siden 2016. Det tilsvarer en vekst på hele 9 prosent.

– Å gjøre det enklere å reise med kollektivtransport er helt nødvendig om vi skal få redusert biltrafikken, klimagassutslippene og luftforurensninga, og for å sikre at de som ikke har råd til å eie og bruke bil skal kunne forflytte seg enkelt og billig, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Kollektivsatsingen har gitt store resultater. I 2016 var det for første gang flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, og i fjor var det 16 millioner flere kollektivreiser enn året før. Det har aldri i Oslos historie vært en større økning i antall kollektivreiser.

– Det har vært en fantastisk vekst de siste årene, men vi har ingen planer om å hvile på disse resultatene. Vi skal fortsette å prioritere kollektivtransport skyhøyt, slik at det blir enda enklere å reise med buss, trikk og t-bane i hverdagen, sier Berg.