Fotocredit:

Over 1100 nye kollektivavganger i uka

Nå utvides kollektivtilbudet i Oslo med totalt 1.116 avganger i uka. Det gjør at T-banen, trikken og bussen vil få tidligere avganger om morgenen og senere avganger på kvelden, alle dager.

27. mars 2017

Det blir stadig flere som kjører kollektivt, og i fjor var det for første gang flere som reiste med kollektivtransport enn med bil i Oslo. Det fører til at Ruter får flere penger til å drive kollektivtransport for. I tillegg økte byrådet kollektivbevilgningene i 2017-budsjettet med mer enn økningen de fem siste årene til sammen.

– Nå kan mange flere kan reise kollektivt, til det beste for bylivet, lufta og kloden. Målet vårt er å gjøre det enklere og mer naturlig for innbyggerne å velge miljøvennlige transport i hverdagen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Både buss, T-bane og trikk får flere avganger i døgnet. Flere bussruter får flere avganger og økt kapasitet. T-banen utvider en halvtime i hver ende av døgnet, mens trikken kjører en halvtime lenger på kvelden. Alle bussene som korresponderer med T-banen får også forlenget driftstid slik at de korresponderer med T-banen.

Ruteutvidelsen per uke fordeler seg slik:

T-bane: 171 flere avganger.
Trikk: 159 flere avganger.
Buss Oslo: 786 flere avganger.

Det blir også mer kollektiv i årene som kommer
– I årene framover har vi doblet investeringsbudsjettet for kollektivtransporten, og det skal blant annet kjøpes inn nye og moderne trikker. Så skal vi bytte ut sikrings- og signalanlegg på T-banen. Da vil vi kunne kjøre T-banen tettere enn i dag og øke antall avganger med 25 prosent, sier Lan Marie Berg.

– Dette er slik vi skaper den grønne byen. Det er helt nødvendig å prioritere kollektivtransport om vi skal skape en mer menneskevennlig by, samtidig som vi reduserer den helseskadelige luftforurensningen og fører en ansvarlig klimapolitikk, sier Berg.

Se de konkrete ruteendringene på Ruters hjemmeside her.