Fotocredit: Kolonihaven

Oslos klimautslipp kraftig ned!

Klimagassutslippene i Oslo gikk kraftig ned med nær 9 prosent fra 2016 til 2017. Dette viser ny utslippsstatistikk som Miljødirektoratet la fram i dag.

14. mars 2019

– I dag vil jeg rette en stor takk til folk og næringsliv i Oslo som hver dag stiller opp og for å gjøre Oslo til en bedre og grønnere by med lavere utslipp, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Fra 2015 til 2016 var nedgangen 7,5 prosent. Siden 2015 har nedgangen vært nær 16 prosent totalt. Det var utslipp fra veitrafikken som hadde størst nedgang.

– Dette er en god løypemelding, som gir energi til videre innsats. Vår ambisjon er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie hovedstad på elleve år, så det er noen tunge etapper igjen. Men disse tallene viser at vi er på rett vei og at politikken virker. Rekordmange reiser kollektiv, sykler, går eller velger elbil, sier Berg.

Utslippene nasjonalt gikk til sammenlikning ned med 1,6 prosent fra 2016 til 2017.

– Utslippene i Oslo går dermed fem ganger så raskt ned som i landet som helhet. Globalt står byene for nest 70 prosent av klimautslippene. Disse tallene viser at Oslo er en del av løsningen på klimaproblemet, sier Berg.

Før sommeren kommer byrådet med en ny klimastrategi som skal vise hvordan kommunen kan oppfylle målet om 95 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Statistikken kan lastes ned her: https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=41§or=-2​​