Oslos grøntområder forfaller, hvem har skylda?

Harald 2
Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne. Foto Monica Løvdahl

Ti år etter at forvaltningsansvaret for mindre parker og grøntarealer ble lagt til bydelene, preges flere parker av dårlig ettersyn. Også de større parkene som Bymiljøetaten har ansvaret for, har de siste årene blitt kritisert for dårlig vedlikehold. «Hva er årsaken?» spør  Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne, i dette innlegget les mer