Fotocredit:

Oslo tar lederskap i kampen mot plastforsøpling

26. september 2018

Neste år er Oslo Europeisk miljøhovedstad, og byrådet skal benytte anledningen til å vise hvordan en storby kan bidra til å løse plastproblemet. Med De Grønne i byråd skal Oslo bli en internasjonal foregangsby i kampen mot plastforsøpling.

– Plastforsøpling tar tiår å bryte ned og skader livet i havet. Ødelegger vi havet ødelegger vi sakte men sikkert hele økosystemet. Hvis verden fortsetter som i dag vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Mengden plast og avfall i Oslofjorden er urovekkende. Dykkere rapporterer om enorme mengder plast som ligger i fjorden. Det er et problem byrådet tar på alvor, sier Berg.

I høst vil byrådet legge frem en nullvisjon mot plastforsøpling i Oslofjorden med tilhørende handlingsplan. Målet er å identifisere kilder til forsøpling, rydde opp i og langs vassdrag og fjorden, og finne tiltak for å redusere spredningen av plast og mikroplast.

Et av tiltakene er at byrådet har ansatt en “plastkriger”.

– Plastkoordinatoren skal organisere og lede kommunens arbeid med å finne løsninger for hvordan vi kan kan hindre bruk av unødige plastprodukter, rydde opp i fjorden og stanse plastforsøplingen, sier Berg.

I 2019 skal kommunen slutte med unødvendig engangsplast, som første storby i verden.

– Selvfølgelig skal også kommunen feie for egen dør. Derfor skal alle kommunens egne virksomheter slutte å bruke unødvendig engangsplast i 2019, sier Berg.

Oslo Havn skal også kartlegge forsøpling på havbunnen ved hjelp av undervannsdroner. Målet er at de skal settes i drift i løpet av høsten.

I tillegg skal innsatsen for å rydde opp forsøpling av havna styrkes. Båten Pelikan, som rydder avfall i fjorden, skal oppgradere for å kunne rydde mer. Det jobbes også med å bestille et automatisk oppsamlingsverktøy som skal flyte i overflaten innerst ved bryggene.