Fotocredit:

Oslo skal få hundrevis av kilometer ny sykkelvei

Byrådet har allerede tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen. Nå kommer det enda mer

23. mai 2018

Oslo bystyre har vedtatt at det skal bygges hundrevis av kilometer med ny sykkelvei i årene som kommer. Målet er å gjøre Oslo til en av verdens beste sykkelbyer.

 

Historien om sykkelveinettet i Oslo er dessverre lang og trist historie. Den første planen om et sammenhengende sykkelveinett ble vedtatt på 70-tallet. Siden da har det gått slag i slag med luftige løfter, men resultatene har uteblitt.

– Årsaken til at sykkelsatsingen nærmest har stått stille er at byens politikere har vært redd for å prioritere ned biltrafikken og parkeringsplasser. Den tiden er heldigvis forbi, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

De ti siste årene før det rødgrønne byrådet tok over, ble det i snitt bygget 1,5 km sykkelvei i året. De siste to årene har byrådet fått på plass totalt 20 km ny sykkelvei, og i 2018 planlegger byrådet å bygge ytterligere 15 km.

Den nye planen erstatter en mer enn 20 år gammel tidligere versjon, og justerer opp ambisjonsnivået kraftig. Målet i planen er ca. 100 km med ny sykkeltilrettelegging i perioden 2015-2025, og ytterligere 350 km i perioden 2025-2040.

–  Med denne planen viser vi hvordan Oslo skal bli en ekte sykkelby, der alle som har lyst skal kunne sykle, enten man er åtte eller åtti, sier Berg.

Planen skal ligge til grunn for all planlegging og utbygging i Oslo. Dermed sikres man at syklistenes behov blir ivaretatt når byen bygges ut.

Sykkelsatsingen har stor støtte i befolkningen
Nylig ble det gjennomført en stor holdningsundersøkelse om sykkel blant byens innbyggere. Over 85% av de spurte mener det er bra at sykkelveiutbygging prioriteres, og andelen som oppfatter Oslo som en trygg og god sykkelby har doblet seg bare på noen få år.

– Det er oppløftende at det går raskt i riktig vei, men det er fortsatt mange som ikke opplever byen som trygg nok til å sykle i. Vi vet at økt trygghet og fremkommelighet for sykkel er det som skal til for å få flere til å sykle i Oslo. Derfor får vi nå på plass en plan som skal sørge for nettopp dette, sier Berg.

Sykkelsatsingen gir resultater
Mellom 2015 og 2017 var det en økning på 17 prosent i antall sykkelreiser over kommunens sykkeltellere.

– Det bekrefter at det nytter å satse på sykkel, men vi skal være forsiktig med å ta seieren på forskudd. Målet vårt er at en av fire reiser i Oslo skjer med sykkel innen 2025. Om vi skal få til det, må vi fortsette det høye tempoet, sier Berg.

Les mer om sykkelplanen her.