Oslo sentrum blir mer menneskevennlig når bilen får mindre plass

21. november 2017

I alt for mange år har byen vår blitt bygd på bilens premisser, til tross for at kun 7 prosent av reisene i sentrum nå skjer med bil. Bilen tar uproporsjonalt mye plass i den tette byen, og svekker fremkommeligheten for det store flertallet som beveger seg til fots, med sykkel eller kollektivtransport.

Sentrum er for dårlig tilrettelagt for folk som bor i Oslo og ønsker å bruke sentrum, spesielt barn, eldre og handikappede. Folk i Oslo mener det er for få grøntområder, gratis sitteplasser og gågater, og det er det ikke er godt nok tilrettelagt for lek og moro. Det hindrer dem fra å være mer i sentrum. Flertallet av Oslos innbyggere sier de ønsker en livligere by tilpasset folk og ønsker, når de blir spurt, at dette skal prioriteres over biltrafikk. Flertallet har så langt ikke blitt hørt. Deler av sentrum, som for eksempel Kvadraturen, er grå og trist, og noen områder oppleves som utrygge på kveldstid.

Bilfritt byliv-prosjektet handler først og fremst om å skape en mer menneskevennlig by. For å få til dette må vi prioritere. I stedet for å fortsette den gammeldagse, bilbaserte byplanleggingen, ønsker vi å prioritere de 93 prosentene som beveger seg til fots, med sykkel og kollektivtransport i sentrum. Det gjør vi ved å gjøre gatene triveligere for folk å oppholde seg i, bygge ut sykkelveier og øke antall avganger på kollektivtransporten.

Ved å skape flere grøntområder og parker, lage flere gågater og ruste opp gater og plasser slik at flere ønsker å bruke dem, får vi en triveligere og livligere by, mer tilrettelagt for dem som bor og ferdes her. Erfaringer fra andre byer viser at næringslivet blomstrer når folk får flere hyggelige gågater med lite trafikk som de kan handle i.

Målet med bilfritt byliv-prosjektet er å gjøre Oslo til en bedre og mer inkluderende by for alle.. Når vi får på plass flere benker og oppholdsområder hvor det er gratis å sette seg ned, blir sentrum et sted også for de med dårligst råd og mer eldrevennlig. Med mindre farlig biltrafikk, flere lekeplasser og tryggere skolevei blir Oslo en mer barnevennlig by, og med økningen i antall HC-parkeringsplasser og fokus på universell utforming blir det enklere for bevegelseshemmede å komme seg frem og bruke byen.