Oslo MDG ønsker å styrke bydelsbudsjettene med 200 millioner kroner.

– Å gi mer penger til bydelene har et demokratisk aspekt, sier Harald Nissen, Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant i Oslo.

Bystyrerepresentant Harald nissen Foto: Monica Løvdahl
Bystyrerepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Harald Nissen. Foto: Monica Løvdahl

I dag forvalter bydelene rundt 40% av kommunens budsjett. Likevel får bydelene ingen frie midler fra kommunen:

Alle midler bydelene får er tildelt gjennom kriteriesystemet, som baseres på rekke med demografiske og sosioøkonomiske data. Prinsippet er at bydelene skal få midler til å utføre de tjenestene de er forpliktet til å utføre, og ikke en krone mer. Friheten til å investere og foreta reelle valg, forbeholdes kommunen.

Dette har ført til at bydelene bare i svært begrenset grad fungerer som reelle lokaldemokratiske arenaer. MDG mener derfor at bydelene må tilføres frie midler av kommunen og går inn for å tilføre bydelsutvalgene en årlig sum tilsvarende inntektene fra eiendomsskatten, som partiet går inn for å innføre.

Disse frie midlene ønsker MDG at skal fordeles til bydelene etter en ny kriterieordning. Prinsippet i denne kriterieordningen er at de bydelene som har den laveste gjennomsnittlige inntekten skal få flest penger per innbygger, og de som har den høyeste skal få færrest. På den måten vil de bydelene som sliter med mest fattigdom, sosiale problemer, lokale miljøproblemer og annet, få større mulighet til å bevilge penger for å løse disse utfordringene.

– Når vi først har et folkevalgt, politisk nivå under bystyret, er det viktig at de også sikres et økonomisk handlingsrom. Ellers blir de rene kuttmaskiner, sier Nissen til Østlandsendingen. les mer