Oslo MDG i bondedemo

 

Opptog for norsk landbruk 20. juni i år. Foran på bildet er Kristine Berdal (nestleder i Oslo MDG) og Marion Godager Tveter (leder i Østensjø MDG), med Lage Nøst (talsperson for Grønn Ungdom) og Sindre Fjeldstad (styremedlem i Oslo GU) like bak.

Når landbruket, matsikkerheten og dyrevelferden trues av FrPs ideologiske skylapper, da lener ikke vi i De Grønne oss tilbake. Både på Stortinget, i media og i Oslos gater har vi i år vist at vi vil jobbe for et landbruk med god ressursutnyttelse og omsorg for matjorda og dyrene.

Det skal lønne seg å produsere ren mat med god dyrevelferd. Vi trenger glade og dyktige bønder som produserer bærekraftig, sunn og ren mat – ikke størst mulige bruk, hvor bonden må løpe enda fortere enn i dag og er enda mer avhengig av importert kraftfôr og intensivt og tett dyrehold. I et karrig og kuppert land som Norge, er de små- og mellomstore gårdsbrukene nødvendige for å kunne utnytte norske gras-, korn- og beiteressurser. Derfor stilte Oslo MDG sterkt med egne paroler og slagord i opptog sammen med bøndene den 20. mai i år, med parade og demonstrasjon foran Stortinget. Vi leverte også eget forslag til statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret.

Les mer om De Grønnes forslag til jordbruksoppgjøret her.

Se flere bilder fra opptoget her. Fotograf er Monica Løvdahl.