Fotocredit:

Oslo kommune tar over ansvaret for avfallsinnsamlingen

19. februar 2017

De siste månedene har avfallshåndteringen i Oslo vært i søkelyset. Stadig nye oppslag har fortalt om dårlige arbeidsforhold og manglende henting av søppel i Oslo etter at Veireno overtok ansvaret for henting av husholdningsavfall for hele byen. Som ansvarlig byråd har jeg ansvaret for at kommunen sikrer at avfallet blir hentet, men også at de som jobber på oppdrag for kommunen jobber under forsvarlige forhold.

Situasjonen kommunen har blitt stilt i er svært sårbar, etter det forrige byrådets beslutning om å gå fra anbud på fire områder i Oslo til at en leverandør levererer all husholdningsavfall har Veireno i praksis fått et privat monopol. Min oppgave nå er ikke å fordele skyld, men å rydde opp. Derfor har jeg og byrådet i dag besluttet at kommunen tar over ansvaret for innhentingen av avfall.

Denne saken har vært belastende for oss, og at vi håper at alle medlemmer har forståelse for at byrådet ikke har kunnet snakke helt fritt så lenge vi har stått i fare for å gjennomgå et søksmål Vi er nå lettet og glade over å være ute av en kontrakt med en useriøs aktør som har oppført seg helt i strid med verdiene både til Miljøpartiet De Grønne og resten av byrådet.

Kommunen har de siste månedene fulgt opp mangler ved avfallsinnhentingen, inkludert brudd på arbeidsmiljøloven, med pålegg og krav rettet mot Veireno. Kommunens krav til Veireno har påført selskapet betydelige utgifter, og har ført til at selskapet fram til nå har hatt store tap som følge av avtalen. Denne uken varslet Veireno om alvorlige økonomiske problemer. Oslo kommune tar derfor med umiddelbar virkning over ansvaret for avfallsinnhentingen i Oslo fra Veireno.

Da det forrige byrådet tildelte Veireno AS kontrakten for Oslos avfallsinnsamling var det første gang et privat selskap fikk privat monopol på Oslos avfallsinnhenting. Alt tyder på at denne kontrakten aldri burde vært inngått. Én liten, og uerfaren aktør fikk privat monopol over en samfunnskritisk tjeneste, og hensynet til miljø og oppdragsforståelse ble kraftig nedprioritert til fordel for pris. Samtidig har vi arvet en kontrakt som i praksis vært svært vanskelig å komme seg ut av.

Vi har vært gjennom noen krevende måneder siden Veireno overtok avfallsinnhentingen. Det ble tidlig kjent at Veireno hadde store problemer med utførelse av oppdraget. Mange av byens innbyggere har opplevd store forsinkelser i avfallsinnhentingene, og mange av medarbeiderne som har jobbet på oppdrag for Oslo kommune har jobbet langt mer enn det som er forsvarlig. Det ble etter hvert også avdekket uriktig rapportering til kommunen av arbeidsmiljøforhold i Veireno.

Kontraktbruddene og bruddene på arbeidsmiljøloven har vært fortløpende fulgt opp med pålegg og krav fra kommunen, men den juridiske vurderingen i kommunen har lenge vært at det ikke var grunnlag for heving av kontrakten. Dette var basert på at klagene i avfallsinnhentingen juridisk sett ikke var mange nok (Omtrent 3 prosent), og at selskapet selv hevdet at bruddene på Arbeidsmiljøloven var ryddet opp i.

Men dette endret seg fundamentalt for tre uker siden. Da kom det frem at Veireno hadde en rekke brudd på arbeidsmiljøloven også etter uke 50, og som de ikke hadde rapportert til kommunen. Da ble helt tydelig at kommunen hadde grunnlag for å heve kontrakten. Etter dette var det ikke lenger noen tvil: Veireno måtte ut.

For å unngå umiddelbar stans i avfallsinnhentingen, noe som ville blitt resultatet om kommunen hevet kontrakten, har kommunen siden da arbeidet for å sikre en styrt avvikling av kontrakten. Byrådet har siden da jobbet med flere alternativer, og vurdert muligheter som å gjennomføre et hasteanbud og nye anbudsrunder. Når Veireno varslet om en prekær økonomisk situasjon ble det klart at den riktige løsningen på å avvikle vårt forhold til Veireno på var at kommunen selv tok over ansvaret så fort som mulig. Byrådet har derfor vurdert at den eneste forsvarlige løsningen er at kommunen tar over ansvaret for avfallsinnsamlingen.

Parallelt har kommunens krav til Veireno påført selskapet betydelige utgifter. Selskapet har nå rundt dobbelt så mange ansatte enn det de hadde planlagt for. Byrådet har ikke sett noen tegn til at den ekstra bemanningen kan trappes ned, og har derfor vært forberedt på en situasjon der Veireno ville gå konkurs.

Denne uken varslet Veireno at de mest sannsynlig ville slå seg konkurs mandag 20. februar. Det var en dramatisk utvikling, men ga oss samtidig muligheten til å overta driftsmateriell og selskapets om lag 170 ansatte med umiddelbar virkning.

Byrådet har besluttet at det ikke vil komme en ny anbudsrunde på avfallsinnhenting i Oslo i løpet av denne bystyreperioden. Nå skal kommunen å ha fullt fokus på å profesjonalisere driften, og sørge for en robust og forutsigbar avfallsinnsamling for byens innbyggere.