Fotocredit:

Oslo får internasjonal sykkelpris

Som den første by noensinne har Oslo i dag mottatt prisen «Leadership Award for Cycling Promotion» for sin ambisiøse sykkelsatsing.

14. juni 2017

På den internasjonale sykkelkonferansen Velo-City i Nijmegen, Nederland, ble Oslo kommune i dag tildelt Leadership Award for Cycling Promotion. Prisen gis til kommunen fordi Oslo viser et stort lederskap med sin sykkelsatsing.

Prisen er tidligere tildelt daværende borgermester i New York, Mike Bloomberg, og byrådene for samferdsel i München og Paris, men Oslo er altså den første kommunen som noensinne mottar prisen. Begrunnelsen for tildelingen av prisen:

«Med innovative prosjekter, som bysykkel-ordningen, støtteordningen for el-sykler og lastesykler, og den nye mikroterminalen for varelevering på sykkel, har Oslo ifølge sykkelambassaden tatt promotering av sykkel til et nytt nivå. Ambisiøse mål, planene for et bilfritt sentrum og betydelige investeringer i sykkelinfrastruktur, viser at Oslo kommune tar sykkelsatsingen på alvor.»

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er stolt over at Oslo mottar prisen:

– Som Norges hovedstad og største by er det viktig å gå foran med fremtidsrettede løsninger. Vi er allerede blant verdens beste når det gjelder kollektivtransport og tilrettelegging for elbil. Denne prisen viser at vi også i ferd med å innta en ledende rolle på sykkelområdet, sier hun.

Med De Grønne i byråd har sykkelsatsningen fått seg et stort løft. Sykkelveiutbyggingen er trappet opp fra 1,5 km i året (snitt 2005-2015) til 9 km i 2016. I tillegg har 9 km av det eksisterende sykkelveinettet oppgradert med rød asfalt og bredere sykkelfelt.

Byrådet har ingen planer om å roe ned tempoet i utbyggingen, og planlegger minst 9 km ny sykkelvei i 2017. Totalt har byrådet planer om å bygge 60 km med sykkelveier, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet bystyreperioden. De vil dermed ferdigstille sykkelveinettet Oslos befolkning har ventet på siden 70-tallet. Målet er at sykkelandelen skal økes til 25 prosent innen 2025.