Ønsker færre barnehager på regulerte grøntområder

Ola Narr FOTO: Lillian Bredal Eriksen
Ola Narr FOTO: Bystyregruppen

MDG’s bystyregruppe vil bort fra praksisen med midlertidige barnehager på byens grøntområder. I dag står 19 barnehager på regulerte fri- og grøntområder i Oslo. Av disse har 16 fått forlenget driftstillatelse ut over opprinnelig tidsavgrensning.

Under gårsdagens bystyremøte fremmet bystyrerepresentant Harald Nissen et forslag sammen med Arbeiderpartiet om at det må utarbeides en plan for omgjøring av midlertidige barnehager til permanente. Samtidig sa Nissen fra talerstolen at tomme kommunale bygg må kartlegges og vurderes for barnehagebruk.

Voksende underskudd på barnehager

Oslo er en av Europas raskest voksende byer med en forventet vekst på 250 tusen innbyggere innen 2030. På grunn av veksten er også Oslos grøntarealer under press. De siste 15 årene har 4500 mål blitt borte.

I dag har Oslo et underskudd på barnehager. Med den forventede veksten vil underskuddet sannsynligvis vokse og grøntområde vil bygges ned til fordel for barnehager. Parker og grønne lunger er en viktig kvalitet ved bylivet og betyr mye for folks helse, trivsel, velvære og livskvalitet, både for barn og voksne.

Tomme kommunale bygg

I dag står mange kommunale bygg tomme. Margarinfabrikken er et godt eksempel på at et tomt lokale har blitt til en super barnehage. Ola Narr- utbyggingen hvor bydelsdirektøren fant et midlertidig lokale for den midlertidige barnehagen på Ola Narr (fordi den midlertidige barnehagen ikke var ferdig i tide), er et eksempel på at det finnes tilgjengelige ledige lokaler, dersom man er villig til å lete.

Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor at Oslos kommunale bygg skal kartlegges og vurderes for bruk til permanente barnehager. Dette er mye bedre enn å selge ut kommunens tomme eiendommer for så å bygge midlertidige barnehager i byens grøntområder.