Fotocredit:

Øker innsatsen for å holde gater, parker og elver ren

26. september 2018

Nå trapper byrådet opp innsatsen for å rydde opp søppel i byens gater, parker og elver. Byrådet setter av 15 mill. ekstra til å styrke renholdet i Oslo i 2019.

Blant annet skal om lag 370 avfallsdunker skiftes ut, avfallsdunkene i sentrum skal tømmes oftere og det skal prøves ut smarte søppelkasser som sier fra når de er fulle.

– Det betyr at byen vår blir renere, og det blir hyggeligere å gå langs elvene, bruke parkene og oppholde seg i sentrum. Søppeldunkene tømmes oftere, spesielt på varme sommerdager og når mange bruker parkene og sentrum, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Rydding av avfall i Akerselva, Alnaelva, Ljanselva og Lysakerelva skal også trappes opp.

– Det blir kjøpt inn nytt utstyr for å samle inn søppel i elver. I 2019 skal Oslo markere at vi er Europas miljøhovedstad, og en viktig satsing er en ekstra innsats for å holde byen, parkene og elvene våre fri for avfall, sier Berg.