Fotocredit:

Nytt byøkologisk kultur- og samfunnshus i Stensparken

11. mai 2016

I mai 2015 ble den gamle presteboligen i Stensparken overtatt av aksjonister. De pusset opp, startet kafe og skapte et rusfritt aktivitetstilbud for byens befolkning. Etter at det gamle byrådet ble oppmerksom på saken, kastet de ut aksjonistene og startet på arbeidet med å selge huset. Prosessen ble stanset tidsnok, og nå starter vi på arbeidet med å gjøre huset til et lokalt barne- og ungdomshus med byøkologisk profil.

– Da vi fremmet forslaget i 2015 var det gamle byrådet innstilt på å selge. Nå har vi et nytt byråd, og jeg er stolt over at vi dermed har fått støtte for forslaget vårt, sier Miljøpartiet De Grønne sin gruppeleder Harald Nissen.

Forslaget fra 2015 ble fremmet sammen av MDG, SV og Rødt. Bydel St. Hanshaugen har siden levert en konseptvalgutredning for et nytt kultur- og ungdomstilbud i presteboligen. Der beskriver bydelen hva slags bruk av huset de ser for seg. Byrådspartiene tar nå med seg disse innspillene i det videre arbeidet.

– Det er bra at folk i Oslo engasjerer seg i lokalmiljøet sitt. Miljøpartiet De Grønne ønsker å støtte opp om slike initiativer, sier Nissen.

Når bystyret nå har vedtatt at vi skal gå videre uten å selge presteboligen, er det neste som skjer at byrådet går i gang med det konkrete arbeidet.

– Det er viktig det er et lokalt engasjement i denne type saker. Vi ønsker lokale krefter på St.hanshaugen inn i dette prosjektet, sier Nissen.

– Jeg gleder meg til å se hvordan presteboligen utvikler seg. Jeg har gode erfaringer fra hvordan vi kan utvikle gode byøkologiske prosjekter som folkevalgt og aktivist i Trondheim. Jeg håper vi kan få en virkelig god utvikling i denne saken, avslutter Nissen.