Fotocredit:

Skal gjennomgå veiprosjekt på Bygdøy

Samferdsel- og miljøbyråd Lan Marie Berg har nå varslet at de mye omdiskuterte veiplanene på Bygdøy skal gjennomgås på nytt, for bedre å ivareta det kulturhistoriske landskapet og naturverdier. Saken tok dermed en ny og uventet vending.

13. mars 2017

Dette gjelder strekningen Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien.

Dagens forslag er for omfattende, og fører til et for stort inngrep i kulturlandskapet. Jeg mener vi må finne en løsning som i større grad ivaretar de unike kultur- og naturverdiene på Bygdøy, samtidig som Oslos innbyggere får et bedre sykkeltilbud sa Berg til et applauderende årsmøte.

Berg kunne fortelle at det har vært en lang prosess, hvor saken har blitt drøftet med fagfolk i kommunen og andre fagmiljøer. Saken har også vekket stort engasjement i partiet. På bakgrunn av dette har miljøbyråden nå varslet Bymiljøetaten om at det skal tas en ny gjennomgang av planene. Miljøbyråden understreket at sykkelsatsingen fortsetter, men at naturverdier samtidig må ivaretas.

– Jeg er stolt over sykkelsatsingen vi jobber med i Oslo. Men sykkeltilrettelegging skal ikke skje for enhver pris. Det er viktig at vi også tar hensyn til skadeomfanget på viktige naturverdier og  kulturhistorisk landskap. Det er kjernen i saken på Bygdøy, sa Berg.