Nordstrand MDG bak tverrpolitisk initiativ for vern av Ekebergsletta

Politiske partier i Bydel Nordstrand slår ring rundt Ekebergsletta. Mange mener utbyggingen er i ferd med å ødelegge sletta for fremtidige generasjoner. FOTO: Einy Langmoen
Politiske partier i Bydel Nordstrand slår ring rundt Ekebergsletta. Mange mener utbyggingen er i ferd med å ødelegge sletta for fremtidige generasjoner. Foto: Einy Langmoen

11. november ble det etter initiativ fra Miljøpartiet De Grønne Nordstrand og Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn innledet et tverrpolitisk samarbeid for å bevare Ekebergsletta. 

Initiativet kommer som en reaksjon på reguleringsplaner som innebærer omfattende inngrep i et sjeldent og verdifullt naturområde med stor naturhistorisk betydning. Initiativet jobber for å bevare den åpne sletta, slik at den fritt kan brukes av alle til rekreasjon og all slags friluftsaktiviteter også i fremtiden les mer.

Nordstrand Venstre, Nordstrand Kristelig Folkeparti og Nordstrand SV har også tilsluttet seg initiativet les mer.