Nominasjonsprosessen er i gang!

Fotocredit: Monica Løvdahl

I november velger fylkeslaget sine stortingskandidater, og du er hjertelig velkommen til å delta i det viktige arbeidet frem mot nominasjonsmøtet. Du finner nå all informasjon om stortingslista her på oslo.mdg.no!

19. april 2016

I 2013 kom endelig det grønne gjennombruddet, og Miljøpartiet De Grønne fikk sin første stortingsrepresentant. I 2017 har vi gode muligheter til å etablere en langt større gruppe ved å bryte sperregrensen.

Hvem bør stå på stortingslisten til Oslo MDG? Dette vil bli flittig diskutert i grønne hjem, styrerom og medlemsmøter i månedene som kommer, og vi håper du vil delta! Som partiets største fylkeslag, og med sin base i hovedstaden, vil Oslo MDG spille en viktig rolle både på Stortinget og på den nasjonale valgkamparenaen i 2017. Valget av menneskene som skal representere oss i valgkampen neste år, og på Stortinget de neste fire, er noe av det viktigste fylkeslaget gjør i mellomvalgsåret 2016!

Forslag til kandidater til valglisten sendes inn gjennom dette skjemaet. Fristen for å sende inn forslag til nominasjonskomiteen er 01.06.2016. Du kan lese mer om nominasjonsprosessen her.

Nominasjonskomiteen ble valgt av fylkeslagets årsmøte 13.02.2016. Komiteen skal styre nominasjonsprosessen, og vil legge frem 25 kandidater for nominasjonsmøtet. Du kan lese mer om komiteens retningslinjer og mandat her. Komiteens leder er Kristian Normand.