Nå vil byrådet åpne Hovinbekken forbi Jordal og Klosterenga

27. september 2017

Byrådet har satt av 75 millioner kroner til oppgradering av uteområdene på Jordal, samt penger til forprosjekt for Klosterenga park. Målet er å åpne Hovinbekken gjennom Jordal og Klosterenga.

Med gjenåpningen av Hovinbekken gjennom Jordal idrettspark i tillegg vil Klosterenga danne et sammenhengende blågrønt parkdrag fra sentrum av Oslo og opp mot Økern, og sentrum av Hovinbyen og videre opp mot marka. Parken utgjør også en viktig grønn akse fra Grønland til Galgeberg og videre til Alna Miljøpark.

– Med dette grepet vil mesteparten av Hovinbekken gå åpent fra Marka til fjorden. Utviklingen av Klosterenga park med åpning av Hovinbekken startet for mer enn 20 år siden. Nå settes prosjektet endelig igang, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Hovinbekken har sitt utspring fra Svartputten ved Linderudkollen og fra Trollvann ved Grefsenkollen. Bekken renner åpent ned til Årvoll, hvor den p.t. ligger i rør, men hvor det er planlagt gjenåpning og opparbeidelse av et økologisk badebasseng. Bjerkedalen park ble etablert med åpent bekkeløp i 2013. Det arbeides med gjenåpning av Hovinbekken gjennom Økernområdet.

Det er gjennomført en konseptvalgutredning for Klosterenga, og forprosjektet er under arbeid. I dag muliggjør gjenåpningen av Hovinbekken ved Teglverksdammen på Økern og gjennom Ensjø gjennomføring av prosjektet på Klosterenga.

Det er omfattende utvikling og stor tilflytting til Grønland og områdene rundt Klosterenga park. Byrådet er opptatt av at kommunen må tilby befolkningen parkarealer og et grønt bymiljø med mulighet for rekreasjon og opplevelser av kunst og vann i komposisjon.

– Naturopplevelser i nærområdet og anledning til et urbant friluftsliv er viktig i en flerkulturell by med mange ulike brukere. En gjenåpning av Hovinbekken gjennom Klosterenga park vil både tilføre naturkvaliteter og ha betydning for lokal overvannshåndtering, sier Berg.

Bekkeåpningen og parkområdet skal håndtere overvann fra områdene rundt parken. Turveinettet gjennom parken vil ha en viktig rolle som transportkorridor for myke trafikanter.

Klosterenga park ligger i Bydel Gamle Oslo mellom Oslo Kretsfengsel og Schweigaardsgate og strekker seg fra Grønland til Jordal. Parken er regulert til skulpturpark med gjenåpning av Hovinbekken.

– Oslo har to flotte kunstparker. I sentrum vest ligger Vigelandsparken og i sentrum syd ligger Ekebergparken. Med Klosterenga Park får byen et betydelig kunstparkanlegg i sentrum øst, sier Berg.