Fotocredit:

Nå kommer elbussene til Oslo

I 2017 vil Oslos befolkning få mulighet til å kjøre med stillegående og utslippsfrie busser. Sjekk hvilke linjer som er først ut!

11. januar 2017

Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal teste kjøring med elbusser i Oslo, som del av Ruters testprogram for elbuss. De stillegående og utslippsfrie elbusser skal testes ut på rute 31 mellom Grorud og Fornebu, rute 74 mellom Vika og Mortensrud, og rute 60 fra Vippetangen til Tonsenhagen

– Jeg gleder meg stort til å få de første elektriske bussene til byen. Undersøkelser viser at Oslofolk er svært fornøyde med kollektivtilbudet i hovedstaden, og med stillegående og utslippsfrie elbusser kommer kollektivtilbudet i Oslo til å bli enda mer attraktivt, sier Berg.

Som del av byrådets ambisiøse målsetninger om å kraftig redusere luftforurensningen og klimagassutslippene, har byrådet bestemt at de skal gjør Ruters kollektivtransport fossilfri innen 2020. Satsingen på elbuss er en viktig del av dette.

– Utslippsfri kollektivtransport er en viktig del av arbeidet for å sikre ren luft i byen og halvere Oslos klimagassutslipp innen 2020. Dette vil gjøre det enklere for Oslofolk å ta miljøvennlige reisevalg når de skal få hverdagen til å gå opp, sier Berg.

2017 blir på mange måter kollektivtransportens år i Oslo. I budsjettet for 2017 øker byrådet kollektivbevilgningene mer enn de har blitt økt de fem siste årene til sammen, og mange store kollektivprosjekter settes igang.

– I 2016 fremforhandlet vi en historisk kollektivavtale med 50 milliarder mer til de store og viktige kollektivprosjekter til Oslo og Akershus i årene som kommer. I 2017 settes arbeidet med prosjektene for alvor igang, avslutter Berg.

I 2017 videreføres/igangsettes blant annet følgende kollektivprosjekter:

  • 79,5 millioner til flere avganger på buss, t-bane og trikk
  • Nytt signal- og sikringsanlegg på t-banen
  • Opprusting av trikkenettet
  • Forprosjekt for Fornebubanen
  • Planlegging av ny sentrumstunnel på t-banen
  • Planlegging av trikk på Ring 2 og til Tonsenhagen
  • De første elbussene i på Oslos gater, og hydrogensatsing på buss fortsetter