Fotocredit:

Nå kan 15 % flere reise med T-banen

Den nye Lørenbanen øker kapasiteten i T-banenettet med hele 15 %. Dette gjør at enda flere kan reise klimavennlig og få en enklere hverdag, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel.

3. april 2016

Hun åpnet den 101. T-banestasjonen i Oslo på søndag sammen med byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen.

– Det er gøy å få være med på å åpne den 101. stasjonen på T-banenettet. I årene fremover skal det komme mange flere stasjoner på T-banen når Oslo skal kutte klimagassutslipp og samtidig vokse med over 10.000 nye innbyggere hvert år, sier Berg.

Et imponerende prosjekt

Løren stasjon ligger 26 meter under bakken i Oslos nyeste bydel. Den 1600 meter lange Lørentunnelen gir en direkteforbindelse fra Grorudbanen vestover mot Sinsen, Storo og Nydalen. Den avlaster også fellestunnelen gjennom sentrum, noe som muliggjør to avganger i kvarteret på Linje 3.

– Jeg vil gratulere Sporveien med et imponerende gjennomført prosjekt som er levert i tråd med tidsplan og på budsjett. Jeg vil også gi honnør til det forrige byrådet som satte i gang bygging av prosjektet. Dette er en stor dag for Oslo, sier Berg.

Viktig for klimapolitikken

Byrådet har satt seg mål om å halvere klimagassutslippene innen 2020. I Oslos nye klimastrategi heter det at kollektivreisende, syklister og fotgjengere skal prioriteres mens biltrafikken reduseres med 20 %.

– Økt kapasitet i kollektivnettet er viktig for å redusere klimautslippene og biltrafikken i Oslo. Derfor prioriterer byrådet kollektiv- og sykkelprosjektene i Oslopakke 3-forhandlingene, som ny sentrumstunnel på t-banen, trikk på Ring 2, Fornebubanen og nytt signalanlegg på t-banen.

Bedre korrespondanse med bussen

I forbindelse med åpningen av Lørenbanen gjennomfører Ruter også noen endringer i busstilbudet. Blant annet får 20 bussruter nye rutetider for å korrespondere bedre med T-banen, slik at reisen går raskere. Les mer om endringene hos Ruter .

 

Fakta om Lørenbanen og Løren stasjon:

 • Prosjekteringsperiode vår 2012-høst 2014
 • Anleggsperiode juni 2013- april 2016
 • Totalkostnad: 1330 MNOK (dette er for selve Lørenbanen, prosjektet omfatter i tillegg tiltak på Grorudbanen for ca. 150 MNOK)
 • På det meste har ca. 200 personer jobbet på prosjektet
 • Nøkkelfunksjoner: Byggherre: Sporveien/Infrastruktur/utbyggingsavdelingen. Hovedkonsulent: Aas Jacobsen. Arkitekt Arne Henriksen arkitekter. Entreprenører og leverandører: Skanska, Hent, Railcom, Torpol, Siemens, HAB, Malthe Winje
 • Dybde under bakken stasjonshall: 26 m (som Stortinget)
 • Fall i tunnelen: På det bratteste 52,82 promille.
 • Lengde banestrekning:1600m
 • Masse uttransportert: ca. 350 000 m3 (sum fjell og løsmasser).
 • Antall sviller montert: 4524.
 • Meter strømskinne montert: 3500 m.
 • Ballastpukk: 12 000 m3, eller 9824 tonn.
 • Hastighet på togene: 50 km/t.
 • Driftsdøgn: Første tog fra Økern mot Sinsen 05.35, siste tog samme vei 00.35. Første tog fra Sinsen mot Økern 0601, siste tog samme vei 0046.
 • Passasjerunderlag: 8000 pr dag.