Fotocredit:

Nå blir det vern av Ekebergsletta!

14. desember 2016

Ekebergsletta er et av de viktigste rekreasjonsområdene for byens innbyggere. Miljøpartiet De Grønne har lenge vært bekymret for at den bygges ned bit for bit, og i 2014 forslo De Grønne å verne Ekebergsletta. Den gangen ble forslaget nedstemt, men i dag har de fått med seg flertallet i bystyret på å gå inn for varig vern av Ekeberg med sletta og omkringliggende skogområder.

Den åpne sletta med omkransende skogområder inneholder Oslos tidligste spor av bosetning, en rikdom av fornminner, lekeområde, rideskole og idrettsaktiviteter. Det er denne unike miksen som gjør kulturmiljøet på Ekeberg så unikt.

– Dette er en viktig seier for De Grønne. Nå kan vi bevare Ekeberg med sletta og omkringliggende skogområder for fremtidige generasjoner. For Miljøpartiet De Grønne har det vært et overordnet mål å sikre områdets enestående arkitektur, kulturhistoriske kvaliteter og landskapsverdier, sier Harald Nissen, gruppeleder for bystyregruppa til De Grønne.

Siden 2007 har det vært arbeidet med et områdeprogram for Ekebergsletta og området rundt, men det tidligere byrådet lyktes ikke med å føre arbeidet i havn og få på plass et helhetlig forvaltningsregime som sikrer Ekebergs kvaliteter for fremtiden. Dette er dette områdeprogrammet som nå er vedtatt.

I tillegg til områdeprogrammet markeres Ekebergområdet i kommuneplanen som hensynssone med særlig hensyn til bevaring av natur og kulturmiljø. Ekebergsletta skal få den strengeste formen for kommunalt vern, og samtidig sier vi klart fra til statlige myndigheter om at vi ønsker statlig vern av området. Det er et hovedgrep i områdeprogrammet at bebyggelse som tilrettelegger for idrett skal samles ved Ekeberghallen og KFUM-banen, for dermed å spare selve sletta og resten av hele Ekebergområdet for utbygging.

– Det brede folkelige engasjementet basert på lokale krefter i De Grønne, aksjonsgruppa Ekebergsletta For Alle, og 5000 underskrifter for vern av sletta viser at dette har vært en svært viktig sak for mange. Det er ingen tvil om at dette engasjementet har vært avgjørende for å sikre flertall for vern av sletta, sier Nissen.

Områdeprogrammet gjør mange grep som ikke bare verner, men som styrker sletta. Parkeringsplasser som i dag ligger spredt, blir samlet og redusert i antall. Det styrker grøntpreget og støtter opp om transportpolitikken og klimapolitikken vår. En rundløype skal omkranse sletta. Dette bidrar til å definere det åpne landskapet. Det blir også slått fast at installasjoner skal være midlertidige slik at sletta fremstår åpen.

– Sluttresultatet er et områdeprogram som verner og styrker sletta om områdene rundt til glede for alle som bruker området som turområde, for alle de som deltar i Norway Cup hvert år, og som sikrer et unikt, åpent landskap og store grøntområder – som er så viktige for at Oslo skal forbli en grønn by, avslutter Nissen.