Byrådet øker satsingen på urbant landbruk
Fotocredit:

Nå blir det mer urbant landbruk i Oslo

26. september 2018

De siste årene har byrådet satset stort på urbant landbruk i Oslo. Neste år trappes satsningen opp.

– Å dyrke mat midt i byen blir stadig mer populært, og det er lange ventelister på parsellhager rundt omkring i byen. Vi vil at enda flere skal kjenne på gleden av å dyrke egen mat, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Den varme sommeren viste hvordan endringer i klima kan påvirke matproduksjonen vår. Dyrking av grønnsaker i byen gjør ikke at Oslo blir selvforsynt, men i tillegg til å skape glede gir det også bedre forståelse for hvor maten kommer fra. Flere grønne vekster gjør også at vi tar bedre vare på pollinerende insekter og annet biologisk mangfold, sier Berg.

I 2017 lanserte byrådet en støtteordning for urbant landbruk, blant annet for borettslag og sameier. Det betyr at man kan få støtte til parsellhager, dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende. Byrådet har bestemt at denne støtteordningen skal fortsette. Det settes av til sammen 12 mill. kr til urbant landbruk over de to neste årene.

Som et resultat av satsningen i 2017 alene ble det etablert nærmere 1500 nye dyrkekasser og plantet flere tusen spiselige planter, bærbusker og frukttrær. I tillegg ble det i ulike borettslag etablert flere drivhus, hønsehus, kompostbinger, redskapsboder og mye mer.

– Det finnes mye areal i mange bakgårder som kan forvandles til flotte grønne oaser hvor naboer møtes og gjør ting sammen. Med urban dyrking skapes det gode sosiale møteplasser rundt omkring i byen, noe som bidrar til gode nabolag og integrering, sier Berg.

Satsningen på urbant landbruk i 2018 har også ført bidratt til etableringen av nye dyrkeprosjekter rundt omkring i byen, slik som takhage i Schweigaards gate, sommerjobbprosjekt med dyrking for ungdom i Vaterlandsparken og etablering av miljø- og kretsløpsenter for barn og unge i Sofienbergparken. I 2018 har det også blitt arrangert en rekke dyrekurs for nybegynnere.

Bybonde på Losæter
Byrådet foreslår i budsjettet for 2019 å sette av penger til en bybonde som blant annet skal ta vare på dyrkeområdet Losæter i Bjørvika.

– Losæter er blitt en viktig arena for kunnskap om urbant landbruk i Oslo. Med en egen bybonde kan Losæter videreutvikles som et viktig samlingspunkt for landbruk i Oslo, sier Berg.

I vinter skal byrådet legge frem en ambisiøs strategi for urbant landbruk i Oslo – den første av sitt slag. Gjennom strategien ønsker byrådet å styrke satsingen på urban dyrking og bevaring av skolehager, parsellhager og kolonihager. Det er bare å glede seg!