Fotocredit:

Byrådet skal lage flere gågater i sentrum

26. september 2018

Byrådet setter av 95,5 millioner kroner til Bilfritt byliv-prosjektet i neste års budsjett. Det skal blant annet etableres to gågater i Oslo sentrum, og vi skal få på plass flere lekeplasser og benker, flere toaletter og drikkefontener og mer gatekunst i sentrum.

Neste år starter byrådet arbeidet med å etablere to nye gågater i Øvre Slottsgate og Olav Vs gate.

– Ved å satse på mer grønt i byen og lage flere gågater og ruste opp gater og plasser slik at flere ønsker å bruke dem, får vi en triveligere og livligere by, mer tilrettelagt for dem som bor og ferdes her, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Neste år kommer det også flere lekeplasser og benker, flere toaletter og drikkefonter, mer gatekunst, og mye mer.

Det blir også lagt til rette for flere HC- og næringsparkeringsplasser i sentrum

Kvartalet mellom Christiania Torv og Sentralen var pilotområde i 2017. Da ble det malt prikker på asfalten, etablert nytt sykkelstativ og utplassert et utekontor og et stort flerbruksmøbel som både fungerer som lekeområde og sitteplass.

– I 2019 vil Øvre Slottsgate opparbeides som gågate fra Christiania Torv til Prinsens gate, slik at det blir en sammenhengende gågate fra Christiania Torv og opp til Egertorget. Da skal det også bli enklere for butikkene å ta i bruk gata til for eksempel uteservering eller andre aktiviteter, sier Marcussen.

– Olav Vs gate er en viktig gate for at fotgjengere skal komme seg lett fra fjorden og Aker brygge til Nationaltheateret og Karl Johan. Den øvre delen av gata skal bli til gågate, og vi ser på ulike løsninger som inkluderer områder for lek og opphold, sier Marcussen.

I 2019 kommer det til å være store byggearbeider i gata, men den vil ferdigstilles som gågate i 2020. Byggeplassen skal bli brukt som en utstilling for fossilfri anleggsdrift, i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019.

Undersøkelser viser at innbyggerne etterlyser endringer for at de skal begynne å bruke sentrum mer. De vil ha flere gågater, grøntområder/parker og mer beplantning, flere gratis sitteplasser og uteserveringer, bedre vedlikehold og opprustning av eksisterende gater og plasser, og flere aktiviteter og arrangementer.

–  Sentrum er rett og slett for dårlig tilrettelagt for folk som bor i Oslo og ønsker å bruke byen, spesielt barn, unge og eldre. Å sette av store arealer til parkering og støyende biltrafikk går ut over bylivet. Det er for få grønne lunger og for lite beplantning, og en del av grøntområdene har vært i dårlig forfatning. Mange av gatene og torgene i sentrum er gamle og slitt, dominert av trafikk og parkering. Barna har ingen steder å leke, og det finnes knapt benker og gratis sitteplasser å sette seg ned på. Det gjør vi noe med nå, sier Marcussen.