Miljøpartiet De Grønne tjuvstarter på valgkampen

Miljøpartiet De Grønne var godt representert på Idéfestivalen nå i helgen i anledning Universitet i Oslo’s 200 jubileum , med ikke mindre en tre av sine toppkandidater.

Tema for idéfestivalen var klimaendringer. Nasjonal talsperson og Oslo-partiets toppkandidat, Harald A. Nissen tjuvstarta på valgkampen under temaet En bærekraftig hovedstad. Også 3. kanditat Shoaib Sultan var tilstede, og debatterte om religionenes ansvar for rettferdige og bærekraftige samfunn.

Oslo-leder Sindre Buchanan gjorde levert sitt bidrag til idéfestivalen med innlegget om temaet Bærekraftig byutvikling; en selvmotsigelse? hvor Oslo kommunes klimapolitikk sto i fokus. Lederen understreket betydningen klimatiltak som kan bidra til å engasjere lokalt, i en tid vår byvekst legger større press på hovedstadens grønne områder, klimaapatien råder og Norges utslipp øker.

Oslo-partiet ønsker å takke både arrangørene og deltageren for en fantastisk festival og håper på gjensyn en neste del av Idefestivalen, hvor temaet er mangfold.

Vi oppfordrer i den annledning alle våre følgere til å dele en idé:

Del en idéDel en idé