Mikkel Storm Glomstein

Mikkel er født i London i 1980, og vokste opp i Oslo, Paris og Brüssel. Han har studert idéhistorie og kunsthistorie, samt gått regiutdanning ved NISS. Mikkel er tidligere Venstre medlem, og har i løpet av de siste årene vært med å bygge opp Norsk klimanettverk. Han har også erfaring som prosjektleder i epilepsiforbundet, hvor han blant annet har representert administrasjonen i lokallagsutvalget. Du kan lese et interjvu med Mikkel her.