Fotocredit: CF Wesenberg

Mer motorvei gir ikke færre biler!

Høyre, Venstre, KrF og Ap vil bygge ut en motorvei, og så bruke bompenger for at den ikke skal bli brukt. I deres hode er visst mer motorvei nødvendig for å få færre biler! De grønne går inn for en billigere og bedre løsning.

31. august 2015

Av Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo

I dag kunne vi lese en rar overskrift hos NRK: en ny motorvei skulle føre til mindre biler. Hvis du synes det høres ut som en bløff, har du helt rett. En rask kikk på artikkelen, som baserer seg på kommentarer fra Vegvesenet, viser at det er snakk om kreative regnemåter: det skal ikke bli færre biler, men færre biler enn «referansebanen», altså den forventede veksten.

Denne regla har vi hørt før: politikere later som om vi har gjort klimaet en stor tjeneste og «kuttet utslipp», mens vi egentlig bare har kuttet veksten i utslipp. Hvis jeg stjeler fra deg, blir du vel ikke mye gladere hvis jeg forteller deg at jeg bare stjal halvparten av det jeg hadde planlagt å stjele? Denne logikken i seg selv henger ikke på greip.

Men det er mer som ikke henger på greip. Vegvesenet har lagt til grunn at ingenting blir gjort dersom vi ikke bygger ut ny E18. Dette er også en rar måte å regne på. Vi har jo alternativer til ny motorvei! Miljøpartiet de Grønne vil at vi skal ta pengene vi planlegger å bruker på E18, og heller bruke dem på miljøvennlig transport i både Oslo og Akershus.

Jeg håper velgerne ikke har lyst til å være med på Byrådets og Arbeiderpartiets sjansespill: de vil bygge en diger vei, og så ta så høye priser i bomringen at nesten ingen skal ville kjøre på den! Det er både en kronglete og lite troverdig måte å redusere tarfikken på. Når veien først er bygget har vi ingen garanti for at vi vil klare å begrense biltrafikken slik at vi kan få plass til bedre sykkelveier og mer effektiv kollektivtransport.

Og kan vi stole på at politikerne i all fremtid vil fortsette å ta inn like mye bompenger, når man ser at veien ligger der halvtom? Og i tillegg stenge lokalveier inn til Oslo for å hindre at folk kjører utenom bomringen? Det tror ikke vi, og vi mener dette tydelig viser hvor ute av takt med moderne by- og samferdselspolitikk de store partiene er.

Byrådet og Arbeiderpartiet anklager oss ofte for å ikke ha penger til våre planer. Men deres egen finansiering er svært merkelig. Den såkalte «Oslopakke 3»-pakken har en grunnleggende ulogisk finansieringsløsning: de forutsetter at vi må ha mer veibygging og flere biler for at vi så skal ha penger nok til å bygge ut kollektivnettet vårt, via bompenger. Til syvende og sist er det fellesskapet som skal finansiere de store utbyggingene vi trenger for å frakte folk fra A til B i Oslo i framtida. Det har ingenting å si for folk flest om pengene kommer over skatteseddelen eller i en bomring. Hvis byrådet og Ap finner penger til å bygge vei, kan vi naturligvis også finne penger til å satse på miljøvennlige løsninger. Dagens finansieringsløsning er som om vi måtte øke alkoholsalget for å få råd til å bygge ut avrusningsklinikker.

- Dagens finansieringsløsning er som om vi måtte øke alkoholsalget for å få råd til å bygge ut avrusningsklinikker.

De Grønne ønsker å ta i bruk bompenger som virkemiddel allerede nå, og vi vil innføre 100 prosent statlig finansiering for all skinnegående trafikk i storbyer som forplikter seg til å kutte i biltrafikken. Dette vil frigjøre store midler som ellers ville blitt brukt på bilvei, det vil skape mange nye, grønne arbiedsplasser, det vil legge til rette for at vi faktisk vil kunne ta trafikkveksten med sykkel, gange og kollektiv – og redusere biltrafikken i Oslo og andre storbyer.

Denne måten å betale for veier på er både gammeldags og selvmotsigende. Etter at aller partiene på Stortinget bortsett fra FrP skrev under på det såkalte «klimaforliket» i Stortinget, er det åpenbart at vi må tenke nytt. Det er bred enighet om en rekke tiltak for å kutte klimautslipp, ikke minst ved å redusere biltrafikken. Erna Solberg mener for eksempel at 80-90 prosent av all trafikk i de store byene skal være kollektiv innen 25 år. Da kan vi ikke bare bygge kollektivtrafikk som en «bonus» på toppen av nye, bilbaserte motorveier.

Men arbeidet med Oslopakke 3 ble igangsatt før klimaforliket, og Oslos partier har i ettertid vært ivrige for å slippe å forholde seg til Norges nye klimapolitikk. Senest i sommer fikk Ap, Høyre og FrP flertall for at den nye E18-utbyggingen ikke skal måtte overholde klimaforliket. E18 er dårlig for klimaet – og de grå partiene vet det godt.

Byrådet og Arbeiderpartiet er tydeligvis fornøyde med at biltrafikken inn til Oslo i beste fall kan stabilisere seg. Vi Miljøpartiet de Grønne mener dette åpenbart ikke holder. Vi er helt klare på at vi ønsker å redusere antallet biler i Oslo med 1/3 innen 2030. Bare slik kan vi få plass til trygge sykkelveier og bedre fremkommeligheten for trikk og buss i byen og sikre ren luft, samtidig som vi skaper mer plass i en stadig tettere befolket by.

Vi må med andre ord ta en ny forhandlingsrunde for å være helt sikre på at Oslo får færre – ikke flere – biler inn til Oslo. Det er greit å være uenig i dette målet, men det er ikke greit å forsøke å lure til å tro at en større motorvei gir færre biler.