Fotocredit: Oslo, Konows gate av Michal Klajban, Creative Commons BY-SA 3.0, fra Wikimedia Commons

MDG vil sikre Oslos småhusområder bedre

6. september 2017

Miljøpartiet De Grønne vil sikre at den nye kommuneplanen ivaretar Oslos småhusområder bedre enn dagens kommuneplan gjør.

I forbindelse med at kommuneplanen i Oslo skal revideres la byrådet i vår frem et utkast på høring. Forslaget ble utarbeidet i en tid med høy befolkningsvekst, og raskt stigende boligpriser. I hovedsak baserte utkastet seg på den gjeldende kommuneplanen, vedtatt under forrige byråd.

Opposisjonen prøver nå iherdig å skape et inntrykk i media av at byrådet og De Grønne vil sanere småhusområder i Oslo og bygge blokker. Dette er feil. Tvert imot har det vært viktig for De Grønne at kommunen skal ta langt sterkere styring over byutviklingen enn det forrige byrådet la opp til. Vi skal ha en sterkere sikring av småhusområdene enn i dag.

Dagens kommuneplan har noen store svakheter, fordi den legger opp til kraftig fortetting i utvalgte områder uten at det finnes helhetlige planer for hvordan dette skal skje. Dette legger enkelte småhusområder åpne for oppkjøp og en utbyggerstyrt fortetting. Dette har vi begynt å rydde opp i, ved å foreslå at disse områdene skal ha en helhetlig plan laget av kommunen før utvikling kan skje i dem.

Byrådet har også lagt opp til en langt sterkere involvering av innbyggerne i arbeidet med kommuneplanen enn det som har vært gjort tidligere. Blant annet har vi sendt ut SMSer til 500.000 av byens innbyggere, nettopp for å få dem til å engasjere seg i arbeidet. Høringsrunden har skapt et enormt engasjement. Det er bra at vi har fått denne debatten så tidlig i arbeidet med revisjon av kommuneplanen, slik at det er mulig å ta hensyn til innspillene.

Allikevel ønsker ikke De Grønne å støtte forslagene om å ta ut enkelte småhusområder av kommuneplanen allerede nå, slik det er foreslått til bystyremøtet i kveld. Vi mener det ikke vil gi økt trygghet for bevaring av småhusområdene, snarere tvert i mot. Å behandle slike enkeltforslag er å undergrave den omfattende medvirkningsprosessen vi har i arbeidet med kommuneplanen. Her må vi klare å ha is i magen.

Vi har fått over tusen personer innspill i høringsrunden. De fortjener å bli tatt på alvor. Nå skal alle innspillene gås gjennom, før et nytt forslag til ny kommuneplan legges frem for bystyret. Min sterke anbefaling er at bystyret behandler kommuneplanen helhetlig, fremfor å drive lettvinte valgkamputspill. Byens viktigste plan bør behandles helhetlig og grundig, ikke stykkevis og delt.

Jeg skal ikke forskuttere den videre prosessen for kommuneplanen, men jeg kan garantere at Miljøpartiet De Grønne vil sikre at den nye kommuneplanen ivaretar Oslos småhusområder bedre enn dagens kommuneplan gjør.


Hanna E Marcussen
Byråd for byutvikling, Oslo kommune